NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Beslaglegging av dyr i… 21. feb 2012

Beslaglegging av dyr i Thailand – hjelp til!

Elefant på redningssenter i Thailand.

Departementet for Thailands nasjonalparker, dyreliv og plantebevaring (DNP)  har begynt å fjerne dyr fra redningssentere for ville dyr i Thailand.

Raidet er en del av en pågående serie av handlinger som ser ut til å være rettet mot frivillige organisasjoner – spesielt de som kjemper mot korrupsjon og ulovlig jakt.  En av de som har blitt utsatt for dette er Wildlife Friends Foundation Thailand hvor dyr har blitt beslaglagt den siste tiden. Dette kom etter at leder for organisasjonen Edwin Wiek hadde uttalt seg negativt til skyting av elefanter i Kaengkrachan National Park og Kuiburi National Park, og involveringen av politikere, rike businessmenn og statlige tjenestemenn.

Det tok blant annet seks timer for over 50 menn å fange fire dyr. Tamairuak, en macaque hanne døde nesten under innfangingen. Dyrene havner trolig og fryktet i dyrehager.

Skriv under på kampanjen på nett og del videre!

For oppdateringer om saken, følg WWFT på facebook.
Bli medlem