NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Barack Obama – dyrenes… 17. nov 2008

Barack Obama – dyrenes advokat

Den nyvalgte presidenten i USA, Barack Obama, har uttalt at han er svært opptatt av dyrs rettigheter.  Han har støttet et lovforslag om å forby slakting av hester i staten Illinois, og er gjentatte ganger blitt hyllet av Humane Society for the Protection of Animals.

”Jeg tror at måten vi behandler dyrene gjenspeiler måten vi behandler hverandre,” sier han.  ”Og det er svært viktig at vi har en president som er oppmerksom på grusomhetene dyr påføres.”

Barack Obama har støttet nesten alle lovforslag om dyrevern i Kongressen, og han sier han vil arbeide med instanser som Landbruksdepartementet for å gjøre deres politikk mer human.  Han har skrevet og snakket om den viktige rollen dyr spiller i våre liv; som familiemedlemmer i hjemmene, som ville dyr i deres eget element, og som servicedyr i forsvaret og for mennesker med funksjonshemninger.

Obama kommenterer også sammenhengen mellom grusomheter mot dyr og volden i samfunnet.  ”Jeg har gjentatte ganger stemt for å øke straffene for dyremishandling, og for å kreve at psykiatrisk behandling inngår som del av straffen.  I tillegg til å være uakseptabelt i seg selv, er vold mot dyr knyttet opp mot voldelig adferd generelt, spesielt vold i hjemmet, og vi trenger å erkjenne denne sammenhengen og arbeide for å behandle den.  Strenge straffer er viktig og jeg støtter dette, men vi vet at fengsling alene ikke kan løse alle problem.  Som president vil jeg fortsette å sørge for at vi behandler dyremishandling som den alvorlige forbrytelsen det er og knytter det opp mot et bredere mønster av vold.”

I løpet av Barack Obamas åtte år som senator i Illinois, stemte han for minst tolv dyrevernreformer.  Disse inkluderer følgende:

– Oppgradering av straffene for dyremishandling.

– Psykiatrisk behandling av personer som mishandler dyr.

– Krav til veterinærer om å rapportere mistenkelige tilfeller av vold og dyrekamper.

– Forbud mot slakting av hester for menneskelig konsum.

– Restriksjoner for å gjøre det vanskeligere å operere for valpefabrikker.

Og Obama har sagt at “som en betingelse for å la meg stille til presidentvalg, har mine døtre Malia og Sasha fått et løfte fra Michelle og meg at de skal få en hund etter valget, uavhengig av resultatet. Så de er dypt involvert i denne kampanjen, om så bare for at den skal bli overstått så vi kan få vår hund.”  Etter valget uttalte Obama at de gjerne ville ha en omplasseringshund – han har også stilt opp for en kampanje som oppfordrer til å ta seg av hjemløse dyr istedenfor å kjøpe dyr.

Kilde: Humane Society Legislative Fund Endorses Obama-Biden
http://hslf.typepad.com/political_animal/2008/09/humane-society.html

Bli medlem