NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: Arbeiderp… 21. apr 2009

Pressemelding: Arbeiderpartiets pels-kritikk korrekt

I går sendte Norges Pelsdyralslag en pressemelding hvor de kritiserer pels-motstandere i Arbeiderpartiet. – NOAH vil understreke at den pels-kritikk som er kommet frem på Arbeiderpartiets landsmøte er godt fundert i moderne forskning på dyrs adferd, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Feilaktige påstander fra Pelsdyralslaget

Pelsdyralslaget hevder at bare en av 100 farmer som ble undersøkt av Mattilsynet ifjor drev lovstridig, og kritiserer Tore Eikeland fra Hordaland Arbeiderparti for å hevde at flertallet av farmene hadde «mer eller mindre alvorlige brudd på dyrevernloven». Eikeland har imidlertid rett: Det ene tilfellet Pelsdyralslaget selv innrømmer, gjelder en farm med «totalt uakseptable forhold som gjorde det nødvendig å fatte hastevedtak og gå til politianmeldelse» ifølge seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet. Øvrige lovbrudd, som f.eks. bur som er mindre enn forskriftene, ble oversett av Mattilsynet med den begrunnelse at reglene trådde i kraft fra januar 2009 – men Mattilsynet uttalte selv allerede i 2006 at bur med trangere mål enn forskriften ikke skulle aksepteres.

Eikelands uttalelse om lovbrudd styrkes også av inntrykket etter foreløpig inspeksjonsrapporter fra Mattilsynets tilsynskampanje 2009: 27 av 28 rapporter som er tilgjengelig viser mangler ved farmene, i følge Aftenposten. Aftenposten avslører også at Mattilsynet instruerer ansatte om å omtale pelsnæringen som en lovlydig næring allerede før tilsynet er påbegynt.

– Det viktigste er imidlertid erkjennelsen av at pelsdyroppdrett som næring bryter dyrevernloven på lovens viktigste punkt; det skal tas hensyn til dyrs naturlige instinkt og behov. Det er ikke av hensyn til de grove lovbruddene der svært syke og skadde dyr går vanskjøttet i farmene, at pelsdyrnæring bør avvikles – disse lovbruddene bør møtes med politietterforskning og straff. Det er av hensyn til de innebygde lovbruddene i næringen, som fører til at dyr i trange nettingbur aldri i hele sitt liv får utløp for essensielle adferdsbehov, at næringen bør avvikles, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH

Norges regler for pelsdyr er avlegse og uetiske

Pelsdyralslaget hevder at en rapport fra Mattilsynet er garanti for at pelsdyr har «godt ivaretatt velferd». Internasjonale etologiske rapporter som fokuserer på dyrenes adferdsbehov, og ikke har politiske overtoner, konkluderer med at rev og mink i bur på ingen måte har god velferd, men tvert imot lider overlast. Flere land har forbudt pelsdyroppdrett, eller innført regler som gjør næringen økonomisk ulønnsom – deriblant Sverige, England, Italia, Nederland, Østerrike og Sveits.

– Det er helt feil når Norges Pelsdyralslag hevder at «Norge har et av verdens strengeste regelverk for pelsdyrhold» – tvert imot er Norge et av stadig færre land som fortsatt tillater en næring som mange andre land opptaffet som uetisk, sier Martinsen.

Bli medlem