NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern > Pressemelding: Arbeiderp… 21. apr 2009

Pressemelding: Arbeiderpartiet stemte for dyrs lidelse

På Arbeiderpartiets landsmøte 2009 oppsto håp om at Norge endelig vil komme et lite skritt nærmere land vi ønsker å sammenligne oss med i spørsmålet om pelsdyroppdrett. Men håpet forsvant da redaksjonskomiteens forslag om avvikling av pelsdyroppdrett ble nedstemt med 163 mot 135 stemmer: – Det er uverdig at Norge skal opprettholde oppdrett av dyr i trange bur for pelsens skyld, og uverdig at ikke Arbeiderpartiet klarte å vedta en avvikling, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

NOAH startet i 1989 som en anti-pelsorganisasjon, og i de 20 år organisasjonen har arbeidet mot pelsdyroppdrett, har både opinionen og politisk engasjement mot pelsdyroppdrett vokst:

– Da NOAH arrangerte Norges første markeringer mot pels for 20 år siden, var dette spørsmålet helt nytt i samfunnsdebatten. Idag har vi et flertall i befolkningen mot pelsdyroppdrett og nesten samtlige ungdomspartier er imot næringen. Midre enn 30 stemmer på Arbeiderpartiets landsmøte hindret at Norges største parti vedtok en avvikling, sier Martinsen.

Arbeiderpartiets søsterparti i England har for flere år siden sørget for avvikling av oppdrett av dyr for pelsens skyld, og søsterpartiet i Sverige har fått slutt på revefarming og var i ferd med avvikling av minkoppdrett. Flertallet i redaksjonskomiteen og nesten halvparten av delegatene på landsmøtet hos Arbeiderpartiet ønsket å ta verdispørsmål vedrørende dyrevern alvorlig, men landsmøtets flertall ønsker at Norge forstatt skal være et land der dyrevern er mindre viktig enn næringsinteresser.

– Dette er skammelig og viser at Norge ennå ikke kan konkurrere med Sverige og England i viktige dyrevernspørsmål. Det mangler ikke på vitenskapelig bevis for at pelsdyr lider i bur – en avgjøresle i favør av pelsnæringen er derfor ikke bygget på kunnskap, men rett og slett på at delegatene vurderer dyrevern svært lavt. Dette er uverdig og Arbeiderpartiet kan ikke vente seg stemmer for sin dyrevernpolitikk, sier Martinsen.

Bli medlem