NOAH logo
Forsiden > Dyrs rettsvern

Dyrs rettsvern

15 mar. 2019: Dyrs rettsvern »

I mars 2019 ble det kjent at ansvaret for hundeloven blir overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Med dette har NOAH nå forventinger til et sterkt dyrevelferdsfokus. Les mer »

29 nov. 2018: Dyrs rettsvern »

Dyrepolitiprosjektet er vellykket - flere saker blir etterforsket og tatt til retten, og straffene har blitt strengere. Likevel blir mange saker henlagt og nedprioritert av politiet på grunn av manglende ressurser. Vi er avhengig av et landsdekkende dyrepoliti for at dyrevelferdskriminalitet skal få prioritet. Les mer »

16 nov. 2018: Dyrs rettsvern »

Høsten 2016 anmeldte NOAH- for dyrs rettigheter mannen som tok livet av en skjære ved bruk av rottefelle. Saken endte opp i retten, hvor mannen ble dømt for forholdet, og NOAH ser dette som en viktig prinsipiell seier som tydeliggjør at man ikke kan gjøre hva man vil med ville dyr. Les mer »

14 nov. 2018: Dyrs rettsvern »

Nalas eiere er blant mange hundeiere som loven har rammet med urimelige konsekvenser. Det haster med å endre loven slik at ikke enda flere hunder står i fare for å avlives på tynt grunnlag. Les mer »

4 nov. 2018: Dyrs rettsvern »

NOAH er svært skuffet over at Faktisk.no skriver direkte feil om NOAH, og gir sterkt villedende informasjon om hundeloven. Les mer »

13 jun. 2018: Dyrs rettsvern »

Dag S. Stiansens Stiftelse åpen for søknader og nominasjoner. Stiftelsen deler ut en halv million kroner i året til prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. Les mer »

7 jun. 2018: Dyrs rettsvern »

NOAH er i sjokk og sorg over at hunden Bob - som ikke har bitt noen og som adferdseksperter beskriver som svært vennlig - er dømt til døden. Ingen hunder i Norge er nå trygge. Les mer »

19 des. 2017: Dyrs rettsvern »

For mange dyr er nyttårsaften en slitsom og ubehagelig affære. Dersom du tar noen forhåndsregler kan du gjøre kvelden mindre ubehagelig for dyrene rundt deg. Les mer »

27 nov. 2017: Dyrs rettsvern »

Etter forhandlinger fra Venstre, med støtte fra FrP er det nå satt av 4 millioner kroner i ekstra bevilgning til å utvide dyrepolitiet! Les mer »

10 mai. 2017: Dyrs rettsvern »

Seier for dyrene! Denne uken ble det kjent at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) setter av 3 millioner kroner til å opprette en ny enhet med dyrepoliti i Øst politidistrikt! Les mer »

25 nov. 2015: Dyrs rettsvern »

Nok en seier i NOAHs arbeid for dyrs rettsvern - neste år blir det også dyrepoliti i Rogaland politidistrikt! Les mer »

25 nov. 2015: Dyrs rettsvern »

Endelig! NOAH har nå fått gjennomslag for at forskjellsbehandlingen må stoppe og for at NOAHs arbeid for dyrs rettigheter skal inn i statsbudsjettet! Les mer »

2 nov. 2015: Dyrs rettsvern »

Mange mennesker liker å spise kjøtt, men få liker å skade eller drepe andre følende vesener. Disse holdningene er motstridende og skaper et ''kjøtt-paradoks"; folk misliker å gjøre dyr vondt samtidig som de liker å spise dem. Les mer »

19 okt. 2015: Dyrs rettsvern »

Oslos nye byråd går inn for å etablere et dyrepoliti i hovedstaden, etter innspill fra NOAH. En stor sier i NOAHs arbeid for dyrs rettsvern! Les mer »

7 okt. 2015: Dyrs rettsvern »

Heller ikke i år får NOAH tildelt støtte for vårt arbeid for dyrene. Vi oppfordrer alle våre støttespillere til å protestere mot avgjørelsen. Les mer »

10 sep. 2015: Dyrs rettsvern »

NOAH, omplasseringsforeningene Solplassen og FOD og Miljøpartiet De Grønne har nå fått gjennomslag for kravet om endring av "avlivingsparagrafen" i dyrevelferdsloven! Les mer »

28 aug. 2015: Dyrs rettsvern »

NOAH var tilstede da Norges første dyrepolitienhet ble lansert i Trondheim 21. august. Les mer »

22 apr. 2015: Dyrs rettsvern »

Barneombudet tar nå avstand fra Aftenpostens sammenlikning av straff for kriminalitet mot dyr og barn - hvor to svake grupper settes opp mot hverandre. Les mer »

22 jan. 2015: Dyrs rettsvern »

Politiet vil gjennomføre en prøveordning med dyrepoliti i Sør-Trøndelag politidistrikt. Nyheten ble lansert på seminar hvor NOAH holdt foredrag. Les mer »

8 okt. 2014: Dyrs rettsvern »

NOAH mener Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har et demokratisk problem når hun velger å tilbakeholde statsstøtten til organisasjoner som utfordrer hennes politikk. Les mer »