NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Pressemelding: – Under… 5. sep 2009

Pressemelding: – Under en ministers verdighet!

NOAH mener at Brekk viser ekstremt lav dømmekraft og troverdighet når han velger å trykke til sitt bryst udokumenterte og tvilsomme anklager fra pelsnæringen, og bruker disse til å direkte baktale hele den norske dyrevernbevegelsen. – Han trår her ned fra ministerstolen, og rett inn i rollen som betingelsesløs forkjemper for Norges Pelsdyralslag. Den rollen må han gjerne ta, men da bør han også først ha frasagt seg ministerposten, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Lars Peder Brekk uttalte i går at «det undergraver tilliten til alle dyrevernorganisasjoner at to syke rever som ikke hører til på en pelsfarm, er funnet der» og at «sabotasje som dette vil diskreditere alle dyrevernsorganisasjoner.» NOAH mener det er svært alvorlig at Brekk som øverste minister for dyrevern, hiver seg på uetterrettelige anklager mot alle som arbeider for dyrevern i Norge.

– Ut i fra de fakta som foreligger kunne Brekk like gjerne ha sagt, og det med større troverdighet, at denne saken undergraver tilliten til pelsnæringen, all den stund alle forutsetninger for anklagene er basert på den anmeldte pelsfarmerens egne utsagn om hendelsesforløp. Når Brekk istedenfor å vente på politiets etterforskning av både bonden og hans påstander, velger å hive seg på pelsfarmerens påstander, ta parti og slenge ut uetterretteligheter mot alle organisasjoner som arbeider for dyr i Norge, viser dette kun en ting: Brekk løper pelsnæringens ærend, og denne gang har han løpt langt over grensen for hva man kan forvente av saklighet fra en minister, sier Siri Martinsen.

– At Brekk har en agenda, og gjennom hele prosessen har tatt parti for næringsinteressene, er mer enn åpenbart. Bare uttalelsen om at Mattilsynets tilsynsrapport fra i sommer viser at «norske pelsdyr har det bra» var en alvorlig fordreining av tilsynsmaterialet. Ved nå å gå i frontalangrep på norsk dyrevernbevegelse basert på tvilsomme beskyldninger fra en pelsfarmer,  når ministeren et faglig bunn-nivå. Han setter sin verdighet som minister på spill for en næring som i de fleste Europeiske land anses som dyremishandling – selv uten avbitte lemmer og andre skader på dyrene, sier Martinsen.

NOAH mener landbruksministeren viser den samme desperasjon som pelsnæringen selv, og at utspillene vitner om frykt for at pelsnæringen nå ser avvikling i hvitøyet under hans periode, snarere enn vilje til å ta dyrevelferd på alvor. Dette til tross for fagre uttalelser i forbindelse med lansering av ny dyrevelferdslov tidligere i år.

– Brekk har mistet ansikt, og hiver seg på en avsporing for å unngå å ta den virkelige debatten om pelsdyroppdrett. Og den handler faktisk ikke om dyr med avbitte lemmer. Den handler om at det å holde dyr innesperret i trange nettingbur slik pelsnæringen gjør, er grov dyremishandling i seg selv. Og at Norge henger etter våre naboland Sverige, Danmark og England, som alle er i ferd med å ta konsekvensen av dette og avvikle næringen, sier Martinsen.

– Brekk bør trekke tilbake sine utsagn om norske dyrevernorganisasjoner, og komme med en beklagelse. Og han bør ta pelsdyrenes lidelser seriøst og legge frem en plan for avvikling av næringen. Han bør innse at han ikke bare er næringsinteressenes minister, men faktisk også dyrevernets minister med de forpliktelser det burde medføre – dersom han fortsetter å være inhabil og betingelsesløst tro på pelsnæringen fremfor kritikerne, er han ikke ministerposten verdig, avslutter Martinsen.

Kontakt: NOAH – for dyrs rettigheter, v/ veterinær Siri Martinsen, tlf: 959 444 99

Bli medlem