NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Sjokkbilder fra norske… 6. feb 2006

Sjokkbilder fra norske pelsfarmer

Pressekontakter:
NOAH – for dyrs rettigheter v/ Siri Martinsen, 959 444 99
Dyrebeskyttelsen Norge v/ Siri Relling

Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH-for dyrs rettigheter dokumenterer groteske forhold ved norske pelsdyrfarmer med ferskt billedmateriale. Nå går organisasjonene sammen om å anmelde en rekke farmer i fem fylker.

NOAH – for dyrsrettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge har samlet informasjon om pelsdyrhold i ulike deler av Norge over lengre tid. Bildene viser at forholdene ved norske pelsdyrfarmer over hele landet er uakseptable og i strid med dyrevernlovgivningen.

Avsløringene vil føre til at et tyvetalls pelsdyrfarmer i Vestfold, Hedmark, Rogaland, Oppland og Sogn og Fjordane vil bli anmeldt av organisasjonene.

Høsten 2005 fikk Dyrebeskyttelsen Norge stengt en pelsfarm i Romerrike, Akershus på bakgrunn av omfattende billeddokumentasjon, og i forrige uke ville Mattilsynet undersøke en pelsfarm i Sogn og Fjordane på bakgrunn av fotodokumentasjon fra NOAH. Norges Pelsdyralslag fremstiller dette som unntakstilfeller, og uttalte bl.a. at farmen i Romerike var «det verste de hadde sett». Billedmaterialet som danner grunnlaget når Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH nå går til felles anmeldelser viser at lovbrudd slett ikke er uvanlig.

«Denne type elendig dyrehold synes å være mer hovedregelen enn unntaket, » uttaler Siri Relling, sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge. «Samtidig er den nye billeddokumentasjonen en bekreftelse på hva vi har visst hele tiden Bildene viser syke og skadete dyr i altfor små bur. På enkelte gårder fant man også døde dyr. Burene er fulle av møkk og avføring og dyrene har ikke tilgang til vann”, forteller Relling.

”Hvordan veterinærer i Mattilsynet kan ha unnlatt å reagere på disse forholdene er uforståelig og opprørende, » sier NOAHs leder Siri Martinsen som selv er veterinær. «Regelverket tillater forhold hvor dyrene ikke får tilfredsstilt vesentlige behov, men når holdet er i strid med minimumskrav i pelsdyrforskriften snakker man om ekstreme tilstander hvor dyrene rett og slett kan dø av vanskjøtselen. Det er utilgivelig å se gjennom fingrene med dette», sier Martinsen.

Norsk Pelsdyralslag hevder at norsk pelsdyrhold er i internasjonalt «toppskikte» når det gjelder dyrevelferd, og viser til at de i 1998 utviklet «Handlingsplan for dyrevelferd i pelsdyrnæringen».
Handlingsplanen har lagt frem en del målsetninger om burstørrelser og burutforming, aktiviteter for dyrene, m.m. NOAH og Dyrebeskyttelsen Norges billeddokumentasjon viser at det er et langt steg fra ord tilhandling. ”Så godt som ingen av tiltakene i handlingsplanen var satt i verk på de farmene som er fotografert», påpeker Relling.

«Pelsnæringen har ett ansikt utad hvor de fremstiller næringen som opptatt av dyrevern. Før har vi visst at «dyrevern» for dem innebærer å nekte dyrene utløp for naturlige behov, nå viser det seg at det også inkluderer neglisjering av sykdom, elendig hygiene og andre ulovligheter», sier Siri Martinsen. De to organisasjonene mener nå at det er på tide at pelsdyrnæringen ikke får flere sjanser – og at politikere og tilsynsmyndigheter begynner å ta hensyn til dyrene isteden.

For å få tilsendt høyoppløselige bilder, kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter tlf: 22 11 41 63
Dyrebeskyttelsen Norge tlf: 23139250

Bli medlem