NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Pressemelding: – Forslag… 21. mar 2013

Pressemelding: – Forslag om konsesjonsgrense er en villedende avsporing i pelsdebatten

NOAH reagerer sterkt på AP-topp Terje Aaslands forslag om å innføre makstall på antall dyr, som et «alternativ til avvikling» av pelsindustrien i Norge. Dette går imot hans egne uttalelser for bare en knapp måned siden, og strider mot både APs landsmøtevedtak og programinstillingen til flertallet i APs programkomite. -En villedende avsporing, som risikerer å forlenge pelsdyrenes lidelser, mener NOAH.

NOAH er negativt overrasket over at APs næringspolitiske talsmann Terje Aasland fremstår vinglete i pelsdyrsaken. Aasland har tidligere i år har gått tydelig ut og sagt at han ønsker å avvikle pelsnæringa, og uttalte følgende til NOAH 5. februar:

– Aps standpunkt er i tråd med vårt vedtak fra landsmøtet, vi er for en styrt avvikling av næringen. Det er ingen hemmelighet at regjeringen er uenig i denne saken, men vi løper ikke fra vårt vedtak.

Men i et intervju i avisen Nationen den 12. mars, framkommer det at han nå er åpen for fortsatt pelsproduksjon i Norge. På spørsmål om pelsnæringa uttaler Aasland at «en fornuftsbasert tilnærming kan være å vurdere konsesjonsgrenser», som et alternativ til avvikling.

– Med denne kraftige avsporingen av pelsdebatten virker det for velgerne som om Aasland gjør det han for en knapp måned siden lovet å ikke gjøre: løpe fra APs vedtak om avvikling. Det inngir ikke tillit når Aasland gir inntrykk av å skifte mening om denne viktige dyrevernsaken, på tross av at ingen ny kunnskap om dyrenes adferd og behov, skulle tilsi endring i standpunkt,  sier leder og veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH mener at forslaget risikerer å forlenge pelsdyrenes lidelser, dersom det skal ta tid fra det viktige arbeide med å forberede en rask avvikling:

– Denne typen forslag er like lite konstruktive som tiltakene i forskriften fra 2011, hvor minimale endringer i burstørrelse ble innført – uten at dette hadde noen effekt for den reelle velferden for dyrene. Forslaget går imot både Stortingets løfte om avvikling fra 2003, og Arbeiderpartiets landsstyrevedtak fra 2011, hvor partiet vedtok at de skulle jobbe for en avvikling. Det ville være et grovt svik mot APs velgere og mot dyrene dersom de nå plutselig viser seg å snu i denne saken. Avvikling er det sentrale for å hindre flere lidelser, alle eventuelle andre tiltak er sekundære. NOAH mener det viktigste punktet for å hindre dyrs lidelser vil være nettopp å etablere en svært kort overgangstid før avvikling – da vil man også effektivt hindre nyetablering av store anlegg, poengterer Martinsen.

NOAH oppfatter det som et stort tilbakeskritt dersom AP nå faktisk skulle ha ombestemt seg i denne saken, og reagerer på at det nå ser ut til å være villighet til å gå imot sitt eget landsstyres ønske om avvikling, som også deles av flertallet av Norges befolkning, samt Norsk Veterinærforening.

– Som også stortingspartiet SV er enige med oss om, så vil ikke en konsesjonsordning gjøre noe med det reelle problemet med pelsdyroppdrett, som er at aktive rovdyr ikke får utløp for sine naturlige adferdsbehov når de lever i bur. Vi vet også at svært mange i Arbeiderpartiet, inkludert flertallet i programkomiteen står fast ved at avvikling er det eneste som vil avhjelpe de alvorlige dyrevernproblemene som er innebygget i pelsnæringens driftsform, og NOAH forventer at Aasland som næringspolitisk talsperson er tro mot både flertallet i AP og ikke minst sine egne løfter for under en måned siden, underskreker Martinsen.

Kontakt:

NOAH – for dyrs rettigheter

v/ Siri Martinsen, 959 444 99

Bli medlem