NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Pressemelding: Ansvaret… 7. apr 2011

Pressemelding: Ansvaret for pelsdyrenes skjebne ligger på Arbeiderpartiet

Når Arbeiderpartiets landsmøte starter idag 7. april, står mange viktige saker på agendaen – en av dem er hvorvidt Norge fortsatt skal tillate den stekt omdiskuterte pelsdyroppdretten, eller om Norge skal slutte seg til land som allerede har forbudt dette av dyrevelferdshensyn.

– Over 60 % av befolkningen ønsker en avvikling. Dersom Arbeiderpartiet er for demokratisk utvikling av holdninger og etiske standarder, går de nå inn for å nedlegge pelsdyroppdretten. Veterinærforeningen, Rådet for Dyreetikk, alle dyrevernorganisasjoner og store bransjeaktører innenfor moteverdenen er også imot pelsdyroppdrett. Det er ingen grunn til å nøle med dette vedtaket, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH avholder en markering idag 10-13 utenfor landsmøtet, hvor delegatene vil få tilbud om informasjon som de kan ta med seg inn i diskusjonene:

– De to hovedargumentene vi har registrert fra de som er for pelsbransjen, er at «produksjonen flyttes til Kina» og at det er «distriktsøkonomisk viktig». Med 40 millioner i subsidier årlig og færre farmer enn noensinne – rundt 300 stykker – faller det siste argumentet på egen urimelighet: Pelsbransjen risikerer å være et økonomisk tapsprosjekt for Norge, all den stund det bidrar til å sverte vårt rykte – og skattepenger som kunne blitt brukt til å bygge opp grønne, etiske arbeidsplasser brukes isteden på å trenere nedleggelsen av en industri de færreste vil ha. Når det gjelder påstander om at produksjonen flyttes til Asia, skal man huske på at den skandinaviske pelsbransjen ikke ønsker noen nedgang i pelsbransjen i Asia – tvert imot har de vært med å bygge opp denne næringen og driftsformene som brukes i Kina er en kopi av bl.a. de norske metodene. Skandinavisk pelsbransje driver aktiv markedsføring for økt pels-forbruk i Asia, det er derfor langt større sannsynlighet for at også det asiatiske forbruket av pels vil synke dersom norsk pelsdyrnæring legges ned. NOAH håper Arbeiderpartiet tar det eneste fornuftige valget i denne saken – å legge ned pelsnæringen, sier Martinsen.

Kontakt: NOAH – for dyrs rettigheter, v/ Siri Martinsen, 959 444 99

Bli medlem