NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Pelsindustrien i dødskra… 3. okt 2009

Pelsindustrien i dødskramper?

Foto: Anima

Den siste månedens sjokkerende avsløringer av forholdene for mink og rev i norske pelsfarmer har rusket opp i mang en behagelig slumrende norsk borger. Bilder av revehvalper med avrevne ben og ører, samt andre skader og sykdommer har funnet sin vei inn i de tusen hjem via TV-skjermen. Men NOAH påpeker at rystelsen over avbitte lemmer må rettes ikke bare mot symptomet, men mot årsaken: burene dyrene lever i.

Mange har innsett at denne uretten slett ikke er til å tåle selv om den ikke rammer dem selv; man tåler faktisk ikke at dyr behandles på denne måten, i hvert fall ikke når vi må se det og vite om det…

Selv om stadig færre nordmenn har trodd på pelsbransjens glorifiserte løgner om at “norske pelsdyr har det bra, man ser det på pelsen”, er det noen som liker å holde på illusjonen. Denne illusjonen brast høylydt med nye bildebevis fra Nettverk for dyrs frihet.

Det er ikke noe nytt at nordmenn er imot pelsdyroppdrett. Tidligere undersøkelser viser at over 80% av unge under 30 år er motstandere av pelsbruk, og det er ingen grunn til å tro at denne andelen minker. Det nye i løpet av de siste årene er at også enda flere i den eldre garde lar seg ryste og innser at pels er et lidelsesprodukt man verken trenger eller ønsker.

Brekk har innkalt pelsnæringen på teppet og truet med tapt statsstøtte. Arbeiderpartiet gnisser trolig tenner i ergrelse over sitt ubetenksomme vedtak på landsmøtet tidligere i år, da et forslag om å fjerne statsstøtten til pelsnæringen, på nærmere 50 millioner kroner årlig, ble nedstemt. Tidligere landbruksminister fra Venstre, Lars Sponheim, var ute og fordømte de avslørte forholdene i norske pelsfarmer, og slår fast at bransjen må avvikles om den ikke oppfyller kravene innen 2012. Store flotte ord tenker mange, men la oss nå se nærmere etter…

Brekk reagerer på regelbrudd, Sponheim like så. Men med regler som i seg selv innebærer dyremishandling, blir politikernes opprørthet kortsiktig. Den norske Veterinærforening kommer imidlertid med en svært kjærkommen og falgi riktig observasjon: – Det verste med pelsdyrholdet slik det er i dag, er at dette er rovdyr, utemmede streifdyr som holdes i bur hele livet. Dyrene får ikke tilfredsstilt sine naturlige atferdsbehov, sier president Marie Modal i Den norske veterinærforening til NTB.

Veterinærforeningen ønsker altså å avvikle pelsnæringen på bakgrunn av de generelle forholdene til dyrene i farmene, ikke på bakgrunn av de ekstreme avvikene og regelbruddene som nå er avslørt. Og her finner vi sakens egentlige kjerne: Uansett hvor mye pelsfarmerne, Mattilsynet og landbruksministere, både nåværende og forhenværende, forsøker å snakke om at det må «ryddes» i bransjen, at reglene må overholdes og at alle revens fire ben skal være på plass, så er det en umulighet å gi dyrene tilfredsstillende forhold i fangenskap på pelsfarmer.

Sverige har for mange år siden lagt til grunn så strenge krav til revehold at det i praksis er forbudt. Det er ikke holdt en rev i pelsfarm i Sverige på flere år, det er en økonomisk umulighet. Danmark har tidligere i år nedlagt forbud mot revefarming på etisk og etologisk grunnlag. Storbritannia har i mange år hatt forbud mot pelsdyrfarming, og også Nederland har i år vedtatt et forbud på dyrevelfersdsmessig grunnlag. Israel har faktisk hatt oppe et forslag om totalt forbud mot pels, ikke bare farming, og denne saken vil det bli meget interessant å følge videre i Knesset!

I Norge liker man å tro at man er «best i klassen». Dessverre stemmer ikke dette kartet helt med terrenget. Norge er faktisk rene sinken i forhold til en del land vi liker å sammenligne oss med når det gjelder politikernes handlekraft i pelsdyrsaken – på tross av at befolkningen for øvrig ikke står tilbake for andre lands innbyggere i sin motstand mot pels.

– Tiden er overmoden for forandring, sier Elisabeth Frammer, Kampanjekoordinator for NOAH’s PelsUT-kampanje. – Stadig flere kleskjeder og butikker tar avstand fra pelsindustrien, stadig flere mennesker får øynene opp for pelsbransjens uhyrligheter, og pelsfarmerne blir stadig færre. Det er på tide å la bransjen gå over i historien.

Vil du være med å få avviklet pelsnæringen i Norge? Dette kan du gjøre:

– Skriv høflige mail til de ulike politiske partiene og be dem gå inn for et forbud.

– Kontakt Elisabeth Frammer på pelsut@gmail.com om du ønsker å bidra mer.

– Sett av 30. oktober til NOAH’s årlige fakkeltog mot pels. Er du usikker på om det arrangeres i ditt nærområde, kontakt NOAH for mer info: aktivistkoordinator@dyrsrettigheter.no

– Er du ikke medlem i NOAH? Vi trenger hver stemme for dyrene. Jo flere medlemmer vi har, jo sterkere står vi i kampen. Send inn månedsgiverslipp til NOAH idag! Sammen er vi sterke, sammen kan vi få slutt på lidelsene i norske pelsfarmer!

Bli medlem