NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Oppdrett og fangst > Tusenvis av protester… 16. jan 2006

Tusenvis av protester mot byggingen av norges største pelsdyranlegg

Pressekontakter:
Odd Harald Eidsmo: 95 76 06 72 – Jenny Berg Rollnes: 57 74 06 03

NOAH – for dyrs rettigheter overrekker syv og et halvt tusen signaturer i protest mot planene om å bygge Norges største pelsfarm i Hå kommune. Protestene overleveres Rådmannen i Hå kommune, på Rådhuset i Varhaug 16. januar.

Hå kommune skal gjøre sine avgjørende vedtak, om bygging av norges største pelsdyranlegg på Kalsvarden i Hå, i møte på Rådhuset 17. januar.

Kommunen går inn for å selge området for pelsdyroppdrett til det nyetablerte firmaet «Kaldsvarden Næringspark AS». Firmaet består av pelsdyrbønder og andre med kommersielle interesser i pelsdyrnæringa.

NOAH håper å påvirke kommunepolitikerne til å gripe inn og stoppe planene om å bygge Norges største pelsfarm på Kalsvarden, som etter planen vil sperre inne over 100.000 dyr.

Dato: Mandag 16. januar
Tidspunkt: kl. 13.00
Sted: Rådhuset i Hå kommune, Varhaug

– Det er ganske enkelt i strid med dyrevernlovens intensjoner å holde mink og rev innesperret i trange nettingbur slik pelsnæringen gjør. Det er en politisk skandale at oppdretten fortsetter til tross for at loven sier at dyr skal ha utløp for naturlig adferd. NOAH dokumenterer hvert år ved
hjelp av billedmateriale at dyrene ikke bare lider under de forhold de holdes i på pelsfarmer, vi ser også lovbrudd som skadde dyr uten behandling, dyr i bur som til og med er mindre enn forskriftene krever o.l. NOAH – for dyrs rettigheter mener at pelsnæringen i Norge bør forbys, og at bygging av nye pelsfarmer bør stoppes inntil et forbud trer i kraft, sier leder i NOAH Siri Martinsen.

– Over hele Europa diskuteres pelsdyroppdrett på høyt politisk nivå. Flere europeiske land har allerede helt eller delvis avviklet pelsdyroppdrett.

Kommunestyret i Hå risikerer 17. januar å ta en avgjørelse stikk i strid med denne utviklingen, sier Martinsen.

– Hensyn til dyrevelferd, miljøvern, opinionsundersøkelser og faguttalelser taler mot byggingen av et nytt pelsanlegg. I tillegg er et gigantisk pelsanlegg i strid med intensjonene bak Stortingsmeldingen om dyrevern. Dette prosjektet vil bidra til det motsatte av vern; økt industrialisering og svekking av hensynet til enkeltindividet. Vi krever at myndighetene griper inn og stanser byggingen sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Aksjonsansvarlig Rune Ellefsen kan fortelle at NOAH har mottatt støttemeldinger fra lokalbefolkningen som også er imot byggingen av anlegget: – Folk er bekymret for miljøkonsekvensene samtidig som de ikke ønsker at kommunen skal være et utstillingsvindu for dyremishandling, sier Ellefsen.

Bli medlem