NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Oppdrett og fangst > Protest i Hå mot bygging… 4. okt 2006

Protest i Hå mot bygging av gigantisk pelsdyranlegg

Varhaug: nærmere 25 motstandere av pelsdyroppdrett deltok i NOAHs markering utenfor Hå Rådhus i Rogaland 16. januar. NOAH overleverte syv og et halvt tusen protester – mot bygging av Norges største pelsfarm – til Rådmannen i Hå.

– Vi har sett et forferdelig sterkt engasjement mot at disse planene skal bli realisert. Mer kommer det sannsynligvis også til å bli, sier ordfører Terje Mjåtveit til lokalavisen.

Rådmannen bekreftet overfor NOAH og media at rådhuset hadde mottatt – i tillegg til de syv og et halvt tusen protestene – mellom fem og ti tusen henvendelser som oppfordrer kommunen til å stoppe planene om bygging av den gigantiske pelsfarmen.

Kommunen selger pelsfarm-området

Kommunen vedtok 17. januar å selge omådet for pelsdyroppdrett på Kalsvarden til det private firmaet “Kaldsvarden Næringspark AS”. Dette betyr at det kun er kommunale formaliteter som gjenstår før firmaet kan gå igang med bygging av gigantfarmen.

Fokus flyttes mot Kaldsvarden Næringspark AS

Pelsdyrnæringas sentralorganisasjon (Norges Pelsdyralslag), pelsdyroppdrettere og andre med kommersielle interesser innen pelsdyroppdrett har etablert firmaet “Kaldsvarden Næringspark AS” for å kjøpe området for pelsdyroppdrett på Kaldsvarden.

Besøk på minkfarm i Hå

Etter markeringen utenfor Hå Rådhus reiste NOAH – aktivistene til Kalsvarden hvor området for pelsdyroppdrett skal bygges, for igjen å besiktige området.

Noen hundre meter fra Kalsvarden ligger en minkfarm, som aktivistene trodde var nedlagt utifra sitt falleferdige utseende, men som viste seg å fortsatt være i drift. Farmen viser tydelige tegn på manglende renhold og tilsyn. NOAH samlet dokumentasjon fra farmen å vurderer nå å anmelde farmen for flere lovbrudd.

Bli medlem