NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Oppdrett og fangst > Pels-lovbrudd underrappo… 10. jun 2012

Pels-lovbrudd underrapporteres

Pelsdyr

Pelsdyr 2008. Foto: Nettverk for dyrs frihet

Mattilsynet har underrapportert lovbrudd hos pelsfarmere, og gitt inntrykk av at situasjonen er bedret mens datagrunnlaget på ingen måte viser dette. Det er resulatet i en ny rapport fra Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet.

– Selv om det er rammebetingelsene i seg selv – hold av rev og mink i trange bur – som bør være grunnlaget for avvikling, avslører Mattilsynets underrapportering en farlig vilje til å feile i næringens favør. Dette er nok et eksempel på at offentlig informasjon angående pelsnæringen må tas med en klype salt, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Her er Dyrebeskyttelsen Norges oppsummering av rapporten:

«Antall alvorlige lovbrudd (hastevedtak og politianmeldelse) i pelsdyrnæringen har økt. I 2009 ble det fattet 3 hastevedtak per 100 tilsyn, mens tallet hadde økt til 6,8 i 2010 og hele 10,1 i 2011. For 2011 tilsvarte dette hastevedtak i 8,2% av tilsynene. Eksempler på slike alvorlige lovbrudd er revevalper med avbitte bein eller ører (Høylandet, 2010), fem mink med sterkt skadde forbein (Jøa, 2010) og mink med åpen inngang inn til ryggmargen etter at hele halen var avbitt (Stavanger, 2011).

Hastevedtakene og andre avvik underrapporteres av Mattilsynet. Ingen av Mattilsynets årsrapporter fra perioden oppgir mer enn halvparten av deres egne hastevedtak. Likevel oppgir Mattilsynet at ”forholdene er bedret”. Mattilsynets opplysninger benyttes av blant annet Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Samtidig er tilsynene blitt mer vilkårlige og mindre grundige enn de var i 2009. Reaksjonsmåter og omfang av tilsynene varierer stort mellom hvert distriktskontor og mellom hver inspektør. For eksempel ble det ved et tilfelle funnet fem minkvalper med sår etter slåssing, hvor to av dyrene måtte avlives på stedet. Forholdet resulterte ikke i en formell reaksjon fra Mattilsynet. I et annet tilfelle ble en valp med skadet bakfot pålagt avlivet straks. Her resulterte forholdet i et formelt hastevedtak. Vilkårligheten i tilsynet åpner for at det kan være flere alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen enn hva Mattilsynets egne tall indikerer. Mørketallene kan derfor være store.»

Les mer på www.dyrebeskyttelsen.no

Mattilsynets kommentar til rapporten har vært at underrapporteringen er «pinlig».

Bli medlem