NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Oppdrett og fangst > Norske og svenske aktivi… 16. jul 2006

Norske og svenske aktivister sammen mot pelsindustrien

– Pelsindustri må forbys – i Norge som i Sverige!

Sted:Eidsvolls Plass, foran Stortinget, Oslo
Tid:Mandag 17 juli kl.14-15

Kontaktpersoner:
Thomas Olsen, aktivistkoordinator i NOAH – for dyrs rettigheter, 934 51506
Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter, 959 44499
Ludvig Lindstrøm, leder for Djurens Rätt (Malmö), +46 704 417188

En humoristisk aksjon med alvorlig budskap finner sted når norske og svenske aktivister fra organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter og Djurens Rätt kaster klærne i en «heller naken enn med pels»-markering foran Stortinget i Oslo.

NOAH innleder samarbeid med svenske Djurens Rätt for å markere at dyrerettighetsbevegelsen vil få slutt på pelsindustrien i land etter land så lenge det tillates at dyr lider og dør for forfengelighetens skyld. I Sverige er pelsfarming et høyaktuelt politisk spørsmål og det sosialistiske flertallet med regjeringsmakt har innledet en avvikling av industrien. I Norge har SV programfestet avvikling, men regjeringens landbruksminister fra Senterpartiet har i brev til NOAH støttet etableringer av farmer hvor opptil 100 000 dyr planlegges innesperret i bur.

– SV må ikke la de aller svakeste og stemmeløse – dyrene – bli ofret på enighetens alter i regjeringssamarbeidet. Det er uverdig hvis regjeringens politikk med hensyn til dyrevern skal overlates helt og holdent til Senterpartiet som man vet har næringens interesser som fremste mål. Norge er klart dårligere på dyrevern enn vårt naboland Sverige i denne saken – og dette blir lagt internasjonalt merke til, sier leder i NOAH Siri Martinsen.

Etter at seieren over pelsindustrien er så godt som halt i land i hjemlandet, står nå svenske aktivister klare til å delta i NOAHs kampanje mot pels:

– For oss spiller det liten rolle i hvilket land dyremishandlingen finner sted. Empati kjenner ikke landegrenser, og vi håper at svenske aktivister kan være med å påvirke det norske folk og norske politikere til å følge etter de land som allerede har forbudt eller avviklet pelsdyrfarming, sier Ludvig Lindstrøm, leder i Djurens Rätt Malmö.

– «Heller naken enn med pels»- aksjonene er blitt en tradisjon internasjonalt , og en måte å markere at det å bære pels representerer noe av den verste undertrykkingen av dyr som finnes. Aksjonsformen taler sitt tydelige språk i alle land: Heller ingen klær enn klær laget av lidelse, sier aktivistkoordinator i NOAH, Thomas Olsen.

Mer informasjon om Djurens Rätt: www.djurensratt.org
Mer informasjon om NOAH: www.dyrsrettigheter.no

Bli medlem