NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Oppdrett og fangst > Fakkeltog mot pelsindust… 10. feb 2006

Fakkeltog mot pelsindustrien

Pressekontakter:
NOAH – for dyrs rettigheter:
v/ Siri Martinsen, mobil 95 94 44 99 (fra 15.00) – Fham Sjøholm, mobil 40 85 56 78
Line H. Sandbakk, mobil 48 17 00 16 (for Trondheim)

NOAH – for dyrs rettigheter samler dyrerettighetsforkjempere til årets store anti-pels arrangement, fakkeltog i Oslo og Trondheim. Denne uken har NOAH deltatt i dokumentasjon og anmeldelse av et tyvetalls pelsfarmer hvor det er avdekket grove brudd på dyrevernloven. Samtidig ser man at Sverige i disse dager innfører restriksjoner som umuliggjør minkfarming i bur, revefarming er allerede forbudt i Sverige. Nå demonstrerer NOAH for at sentrale myndigheter også i Norge skal ta alvorlig at pelsdyroppdrett innebærer lidelse for dyr.

Oslo: Youngstorget
Tid: Fredag 10. februar, kl. 1800

Trondheim: Øverst i Nordre gate
Tid: Fredag 10. februar, kl. 1800

”I Norge ser tilsynsmyndigheter gjennom fingrene med grov vanskjøtsel av dyrene på pelsfarmene, og politikere griper ikke inn til tross for at flere gigantfarmer planlegges basert på et dyrehold som ellers i Europa nå forbys av dyreverngrunner. Vårt naboland innfører nå forbud mot dagens
minkbur, og revebur er allerede forbudt. Skal Norge virkelig være det siste land som tar konsekvensen av at forskningen beskriver pelsdyroppdrett som lidelse for dyrene?” spør NOAHs leder Siri Martinsen.

NOAH overleverer brev til Stortinget med oppfordring om å stoppe pelsindustriens utnytting av dyr:

”SV gikk til valg med et program hvor man ble lovet å se slutten på å holde mink og rev innesperret i trange bur for luksusproduksjon av pels. NOAH oppfordrer nå myndighetene til å følge opp tiltak som gjøres i andre europeiske land; pelsdyroppdrett innebærer en grov neglisjering av dyrs behov – det er på tide å sette stopp for disse lidelsene. Et samfunn som ikke tar hensyn til at dyr er våre like når det gjelder evne til å lide, kan ikke kalle seg et etisk samfunn”, sier Martinsen

”NOAHs fakkeltog mot pelsindustrien samlet forrige gang over 300 mennesker. Vi venter også i år et stort oppmøte, stadig flere er i mot utnyttig av dyr, og i særdeleshet mot pelsindustrien”, sier aksjonsleder i Oslo, Fham Sjøholm.

NOAHs aktuelle kampanjer mot pelsindustrien
– Over 20 pelsfarmer anmeldes for lovbrudd
– Kampanjen for å stoppe byggingen av Norges største pelsfarm i Hå

Bli medlem