NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Oppdrett og fangst > – Det er en grunn til… 24. okt 2012

– Det er en grunn til skadene.

Landbruksministeren vil beholde pelsdyroppdrett på tross av opinion og regjeringsflertall. – Stadige avsløringer fra farmene og politikernes arroganse kommer til å sette sinner i kok, mener NOAH, som arrangerer Fakkeltog mot pels 10. november.

En av Trygve Slagsvold Vedums første utspill som landbruksminister var «Pelsdyroppdretten skal opprettholdes. Punktum.» Men debatten lar seg ikke stoppe – de siste årene har man sett stadige flere motstandere fra fagfolk til motebransje; gjentatte avsløringer; tusener som markerer sin motstand i fakkeltog.

Ønsker du å hjelpe til med å legge ned pelsnæringen? Møt opp i NOAHs Fakkeltog mot Pels 10. november.

– Vi har et demokratisk problem i Norge når et lite særinteresseparti som Senterpartiet kan overkjøre flertallet i befolkningen og i regjeringen. Ministerens punktum bør settes for selve næringen, og selvsagt ikke for debatten om den. Protester kommer det til å bli stadig mer av helt til mink og rev ikke lenger oppdrettes i bur for pelsens skyld. Folk i Norge krever en avvikling nå, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

De siste avsløringer på NRK viser enda en gang at dyrevelferdsproblemene i pelsdyrnæringen er bygget inn i systemet, og ikke har noe med tilfeldigheter å gjøre. Når pelsbønder avslører at de til og med ikke tror dyr føler smerte, sier det mye om denne næringen. NOAH er svært kritiske til at de få ressursene som går til dyrevelferd i Norge brukes på en næring som samfunnet og dyrene burde vært fritatt fra:

Se film fra avsløringer av Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet.

– Landbruksministeren vil fortsette å sløse bort viktige ressurser til dyrevelferd på en næring som snart ingen annen enn næringsutøverne selv ønsker. Det er et klart flertall og en klar faglig motstand mot pelsdyroppdrett i Norge – det er udemokratisk å ikke legge ned. At Mattilsynet skal bruke store deler av ressursene sine på en næring som gang på gang omtales som «uholdbar» av tilsynet selv og som burde vært avviklet, er uforsvarlig politikk, sier Martinsen.

Se debatt mellom NOAHs veterinær Siri Martinsen, stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV) og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum på Dagsnytt 18, NRK:

Pelsnæringen har med nye regler og sertifiseringsordning fra 2011 hevdet at dyreholdet er forbedret. NOAH mener – og Mattilsynet og uavhengige avsløringer bekrefter – at dette er ren feilinformasjon:

– Problemene i pelsdyroppdretten ligger ikke bare i om reglene følges eller ikke. Det ligger i at reglene er selve grunnlaget for lidelse: Den minimale plassen, det stimulifattige miljøet, den totale mangel på naturlig adferd – alt dette resulterer i ulike former for tvangsadferd og frustrasjon. Sår og skader er en av konsekvensene. Det er en grunn til at dyrene biter hverandre ihjel. Det har ingenting med dyrevelferd å gjøre å «rydde unna» problemet med å avlive skadede dyr, slik næringen mener er løsningen. Det er roten til problemene – å holde dyr i trange bur – man må gjøre noe med: Pelsnæringen må avvikles i Norge slik som den også har blitt avviklet i stadig flere land, sier Martinsen.

Fakta om pels:

• Mer enn 250 000 rever og 650 000 minker tas årlig livet av på norske pelsfarmer.
• Ca. 265 pelsfarmer finnes i Norge, med ca en million dyr.
• 0,3 m2 og 0,8 m2 er størrelsen på nettingburene minken og reven lever i hele sitt liv.
• 0,5 – 10 km2 er natulig revir for en rødrev, for en fjellrev er det 20 -120 km2.
• 2,5 km langs et vann eller en elv er det naturlige reviret for en mink, de er semi-akvatiske, hvilket betyr at de naturlig tilbringer mye av sin tid i vann.
• 30 – 40 millioner kroner i statstøtte går til pelsdyroppdretterne årlig.
• Det er forbud mot pelsdyroppdrett i flere land – f.eks. England, Østerrike, Kroatia og Sveits. I Sverige er reveoppdrett forbudt, og i Danmark er reveoppdrett under avvikling. I Nederland er reveoppdrett forbudt, og man har nå vedtatt å legge ned all pelsproduksjon.
• 99 % av skinnene fra pelsdyr eksporteres fra Norge – Kina og Russland er de største markedene for kjøp av pels.
• 50 % av norske pelsfarmer er lagt ned i løpet av de siste ti årene.
• 62 % av nordmenn (71% av kvinner og 53 % av menn) er i mot å ha rev og mink i bur for pelsens skyld, bare 15 % er for.
• Kun én av ti nordmenn støtter de statlige subsidiene til pelsdyroppdretten.
• Den Norske Veterinærforening mener at «tiden nå er moden for å vurdere avvikling av pelsdyrholdet i Norge».

Bli medlem