NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Pressemelding: Norsk… 15. nov 2007

Pressemelding: Norsk avlivingsmetode på pelsdyr forbys i USA

Både strømstøt og gasskvelning som norske pelsdyr utsettes for hvert år, er under sterk kritikk internasjonalt.

Storbritannia var først ute med å forby strømavliving, før de nedla forbud mot pelsfarming generelt av etiske grunner. I august 2007 vedtok New York som første stat i USA en lov mot å drepe pelsdyr med strøm. American Veterinary Medical Association har vurdert metoden som inhuman og uakseptabel. Senator Frank Padavan, som medvirket til forbudet, uttalte at ”ved å vedta denne loven, forbyr vi nå den barbariske, kyniske og inhumane praksisen å ta livet av pelsdyr med strøm”.

– Det er nettopp denne metoden som brukes i Norge, sier Siri Martinsen. – Det er vanlig rutine å drepe rever ved å føre elektroder inn i endetarm og munn. Minken plasseres i et metallbur som tilkobles strøm, eller får strøm gjennom kroppen via bakbein og snute. Men i Norge har ikke myndighetene tatt til etterretning bl.a. NOAHs kritikk mot strømavliving, og nevner ikke engang problemstillingen i Dyrevernmeldingen. Der innrømmes derimot at ”avliving av mink med CO2 er ikke tilstrekkelig utredet”. Norge fikk kritikk for å avlive mink med gass i en rapport fra EFTA.

Tidligere filmopptak fra Norge såvel som ferske opptak fra Amerika, viser at pelsdyr gjennomgår sterk frykt og utstøter redselsskrik når de gripes med nakketang og bæres etter hale og nakke mot avliving. Nå begynner man også å innse at selve avlivingen påfører dem store lidelser. NOAH henvender seg nå til Landbruks- og matdepartementet og ber om en snarlig gjennomgang av pelsdyrsaken, på bakgrunn av det fornyede fokus på avlivingsmetodene i utlandet. Det er grundig dokumentert at rev og mink lider seg gjennom burlivet, og nå setter fagfolk også fokus på at de dør under store smerter.

– Norske veterinærmyndigheter og politikere har gjort en grov feilvurdering når de gjennom årtier har vist aksept for avlivingsmetoder som har påført millioner av dyr en smertefull død. Det er vanskelig å forstå at disse krenkelsene mot dyrenes rett til liv og frihet fra lidelse, tillates kun på grunn av mote og luksus. Nå må det kreves at norske myndigheter får opp øynene for de ekstreme lidelser som pelsindustrien er ansvarlig for, og ikke lenger utsetter avviklingen, avslutter Siri Martinsen.

Bli medlem