NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > NOAH på internasjonalt… 4. apr 2012

NOAH på internasjonalt antipels-seminar

NOAH har nylig vært på samling av Fur Free Alliance i London. Fur Free Alliance er en sammenslutning av antipelsorganisasjoner over hele verden.

På et to-dagers møte i London møtte NOAHs Siri Martinsen (leder) og Elisabeth Frammer (pelskoordinator) dyrerettighetsforkjempere fra alle verdens hjørner. Møtet ble holdt i lokalene til World Society for Protection of Animals, og de ulike deltagende oranisasjonene holdt innlegg om situasjonen for pelsforbud i de ulike land.

Fra Nederland og Belgia kunne organisasjonene melde om at forbud mot pelsdyroppdrett kan være nært forestående, og intenst politisk arbeid pågår for å få avgjørelsen i havn på samme måte som i Norge.

Pelsprotest i Kina. Foto: Alex Hofford

Et av de mest interessante innleggene var fra Kina hvor organisasjonen ACTAsia kunne fortelle om utvikling i både positiv og negativ retning: På en ene siden kjøper kinesere nå mer pels selv, og utflukter til pels-kjøpesentre er «helgesyssel» for noen. Denne utviklingen er bl.a. basert på langvarig pelspromotering fra skandinaviske pelsorganisasjoner i Kina. Samtidig har mulighetene for å protestere mot dyremishandling bedret seg de siste fem årene – dyrerettighetsorganisasjoner får positiv presse, og visse steder holdes det nå protester utenfor pelsbutikker. Representanten fra ACT kunne fortelle at mulighetene for å aksjonere noen steder var betydelig forbedret, mens man i andre deler av landet fortsatt måtte være svært forsiktige med organisasjonsarbeid.

NOAH la frem informasjon om den stadig mer tilspissede situasjonen i Norge, og viste frem vår reklamefilm «Cave People» til stor munterhet fra salen.

– Det er inspirerende å kunne dele erfaringer, og på denne måten bidra til det internasjonale arbeidet mot pelsindustrien. Samtidig plukker man alltid opp tips og ideer som kan tilføre kampanjene i Norge noe nytt, sier pelskoordinator Elisabeth Frammer i NOAH.

Møtet omfattet også strategiske diskusjoner rundt pelsnæringens poitiske fremstøt i Europa, politisk status i saken om selfangst og selproduktforbud i Europa, nye rapporter om giftighet i pelsprodukter og arbeid med å få pelskjeder pelsfrie.

Bli medlem