NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > NOAH om pels-avsløringen 2. nov 2010

NOAH om pels-avsløringen

Etter ny dokumentasjon fra norske pelsfarmer uttaler politikere igjen at de er «sjokkerte» – landbruksminister Lars Peder Brekk gjentar sitt mantra fra de tidligere to års avsløringer og sier at «pelsbransjen må rydde opp». NOAH presiserer igjen at det er ikke «verstingene» i pelsbransjen som er hovedproblemet, men bransjen selv.

«Opprydning» er ikke er en reell løsning for dyrevelferd. Veterinærforeningen, en mengde av vitenskaplige studier og flere lands dyrevernmyndigheter konkluderer med at pelsdyrhold er uforsvarlig. NOAH mener landbruksministeren må forstå at det er rammebetingelsene – innesperring av pelsdyr i bur – som er det egentlige problemet.

– Brekk bør ta ansvaret selv og legge en avviklingsplan – ikke gjemme seg bak bransjens fåfengte «opprydningsforsøk», sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Mink med alvorlig hodeskade. Foto: Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge.

Avsløringene – som i år kommer fra Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet – setter et utmerket fokus på hvor lite alvorlig landbruksministeren egentlig tar problemene for dyrene i pelsdyroppdrett. NOAH mener folk holdes for narr:

På Dagsrevyen søndagen da saken kom ut uttalte Brekk at de er i ferd med å lage strengere regler for pelsdyroppdrett. Men dette stemmer ikke: nye forskrifter som på ingen måte er «strengere», men tvert imot viderefører hold av pelsdyr i bur. Brekk har selv lagt sterkne er at «pelsdyrnæringen er ønskelig å beholde». Derfor skal ikke de nye reglene koste næringen noe – hvilket betyr status quo for dyrene. Brekk har ikke befolkningen med seg når han mener pelsnæringen er «ønskelig å beholde».

– Brekk har tidligere sagt at Norge skal være «best på dyrevelferd». Han må forstå at det er ikke er rom for å bruke begrepet «dyrevelferd» i forbindelse med pelsdyrhold. Pelsdyroppdrett er et umulig prosjekt, ganske enkelt fordi de små burene er et mareritt i seg selv for disse dyrene – uavhengig av om de har synlige skader eller ei. Skadene er bare en konsekvens av forholdene. Et land som vil hevde seg innen dyrevelferd, kvitter seg med et slikt prosjekt så fort som mulig, fortsetter Martinsen.

– Å pøse penger ut på pelsnæringen er ikke løsningen

Landbruksminister Brekk hadde mandagen etter avsløringene møte og pressekonferanse sammen med pelsnæringen.

NOAH – for dyrs rettigheter var til stede på pressekonferansen og stilte selv spørsmål for sitt magasin NOAHs Ark:

Revevalp på norsk pelsfarm 2010. Foto: Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge.

– Vi ønsket å vite hvorvidt ministeren virkelig mener det er riktig å legge føringer for de nye forskriftene på at «pelsnæringen er ønskelig å beholde» når Stortinget faktisk skal vurdere en eventuell avvikling i 2013. På pressekonferansen svarte Brekk at han ikke hadde lagt noen føringer, og at Mattilsynet lager forskriften ut i fra faglige vurderinger. NOAH registerer at Brekk benekter de klare forutsetningene som departementet la for Mattilsynet: “forskiftsarbeidet må være basert på at pelsdyrnæringen (…) er ønskelig å beholde», sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

NOAH reagerer sterkt på at landbruksministeren vil møte kritikken mot pelsdyravlslaget ved å intensivere kontroll istedenfor å gå inn i kjerneproblemstillingen:

– I en rekke land har en vitenskaplig vurdering av pelsdyrhold ført til forbud. Disse vurderingene blir feid vekk av Brekk, og han uttrykker seg som om det ikke skule være noe problem å holde mink og rev med varierte adferdsbehov i nettingbur. Det er uvitenskaplig å fremstille det som om skader og sykdommer skyldes for få kontroller, det skyldes driftsformen og den metnale frustrasjon og lidelse dyrene dyrene påføres, sier Martinsen.

Pelsdyrnæringen koster allerede samfunnet ca. 50 millioner kroner i subsidier. Nå legges det opp til at de skal koste enda mer ved at Mattilsynet skal bruke allerede altfor lite ressurser avsatt til dyrevern, på å løpe etter en næring som er dømt til å være problematisk.

Se film under fra Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet på norske pelsfarmer 2010:

Hovedbilde øverst i artikkelen: Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge.

Bli medlem