NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > NOAH: – Brekks pelsforsk… 17. mar 2011

NOAH: – Brekks pelsforskrift er verdiløs

Siri Martinsen fra NOAH i samtale med Lars Peder Brekk.

Torsdag 17 mars lanserte Landbruksminister Lars Peder Brekk pelsdyrforskriften som var på høring i 2010. NOAH mener forskriften er et spill for galleriet, og at det er frekt å lansere en forskrift som er bygget på forutsetningen at pelsnæringen skal fortsette på en måte som ikke vil innebære vesentlige kostnader for næringen selv.

Rev på pelsfarm i Norge. Foto: NOAH.

– Denne forskriften er et resultat av at Landbruksdepartementet instruerte Mattilsynet om å lage regler som skulle gjøre det mulig for pelsnæringen å fortsette uten særlige økonomiske konsekvenser – stikk i strid med Stortingets intensjon om å vurdere avvikling av næringen i 2013 hvis ikke dyrenes adferdsbehov kunne dekkes bedre. Hensyn til dyrenes adferdsbehov er fraværende i den nye forskriften – når man ser gjennom de runde formuleringene om dyrevelferd, gjenstår det grelle faktum at dyrene lever sitt liv i trange nettingbur. Om disse burene er en eller 2 kvadratmeter er ikke det vesentlige, man må forstå at verken en eller to kvadratmeter netting kan tilfredsstille behovene til rev og mink, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Les sak på NRK.no.

Forskriftens mest konkrete tiltak er nettopp burstørrelser: Et minkbur skal fortsatt være 0,27 m2 i grunnflate, men er dyret over 4,2 kg skal det være 0,47 m2. Et revebur for enkeltrev skal gå fra 0,8 m2 til 1,2 m2 (eller 2 m2 for et stort dyr på over 20 kg). Disse konkrete reglene har fått en overgangstid på 4-8 år. Landbruksministeren har karakterisert reglene som de strengeste i verden for pelsdyrhold. Dette er direkte feil, mener NOAH:

– Flere andre land har langt strengere regler enn dette – f.eks. krav til svømmemuligheter for mink og mulighet for å tilfredsstille gravebehov for rev. I de landene som har regler hvor slike adferdsbehov er tatt inn i regelverket, har næringen lagt ned som en konsekvens av at det ikke lenger er økonomisk å utnytte dyrene. Det er direkte feil at de nye norske forskriftene er strengest – de er tvert imot et typisk eksempel på regler som inneholder mange formuleringer som på papiret høres bra ut, men som i praksis overlater dyrene til det samme livet i trange nettingbur. Dette er ikke politisk handlekraft, det er trenering av det både fagfolk og publikum krever; en avvikling av det uverdige holdet av rev og mink i nettingbur hvor de nødvendigvis må lide, sier Martinsen.

For mer info om NOAHs pelsUT-kampanje, se www.pelsut.no.

Bli medlem