NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Lovforslag om pelsforbud… 22. nov 2018

Lovforslag om pelsforbud – gledelig, men ikke én dag for tidlig! 

 

NOAH er svært fornøyd med at lovforslaget om pelsforbud endelig er kommet. Dyrene har sittet i bur lenge nok, en avvikling er på overtid.

For alles skyld er det viktig at denne prosessen nå er i gang, og at alle partier som har gått inn for avvikling sørger for en effektiv prosess og hindrer trenering av dyrenes lidelser. Dette lovforslaget kunne og burde ha kommet for lenge siden – nå er det her, og må bli vedtatt så raskt som råd er for å hindre unødige dyrelidelser.

I lovforslagets § 1 kan vi lese «Det er ikke tillatt å holde eller drive oppdrett av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.»

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra NOAH i høst, viser at flertallet av velgerne i de fleste partier støtter regjeringens forbud. Av de velgerne som har en mening er 81 % av Aps velgere, 68% av Høyres velgere, 57% av FrPs velgere, 91% av SVs velgere, 99% av Venstres velgere, 87% av Rødts velgere og 93% av Miljøpartiets velgere for forbudet. De to partiene som skiller seg ut er Sp og KrF – men selv i disse partiene er halvparten av velgerne som har en mening om forbudet, støttende.

Selv Senterpartiet som ganske sikkert vil protestere mot dette lovforslaget, bør vite at 50% av de SP-velgere som har en mening om saken, ønsker regjeringens forbud velkommen. Partiene må nå respektere sine velgere og faglige råd om dyrevelferd, og sørge for at avviklingen kan få komme i gang uten unødig opphold. NOAH registrerer også at utregningsmetoden belønner de som slutter tidligere. Vi skulle helst sett at de som avvikler pelsdyrholdet allerede i 2019 fikk et enda større insentiv, men nå er det viktigste at prosessen kommer i gang.

Lovforslaget skal på høring med frist 31.01.2019, og NOAH jobber nå med våre innspill til lovforslaget. Her kan du lese lovforslaget i sin helhet.

NOAH har jobbet for et lovforbud mot pelsdyroppdrett i snart 30 år, og bidro også til at Oslo Fashion Week ble verdens første pelsfrie moteuke i 2010.

Støtt NOAHs arbeid for pelsdyrene – bli medlem


Jeg ønsker å støtte NOAH månedlig med: