NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Stort flertall mot… 10. nov 2010

Stort flertall mot pelssubsidier

I disse dager er næringskomiteen i innspurten av budsjettbehandlingen – der blant annet subsidiene til pelsdyroppdrett fastlegges. NOAH presenterer en fersk undersøkelse som viser et overveldende flertall i befolkningen for å fjerne disse subsidiene – og oppfordrer næringskomiteen til å ta dette til følge.

– Undersøkelsen fra Opinion på vegne av NOAH viser helt klare resultater: Et overveldende flertall er negative til subsidiering av pelsdyroppdrett, kun 1 av 10 er for. Dette står i sterk kontrast til at 6 av 10 er for landbrukssubsidier generelt. Resultatene må derfor tolkes som et mer enn tydelig uttrykk for at nordmenn ikke ser på pelsdyroppdrett som en næring verd å holde i live med skattebetalernes penger. Man vet at opinionen mot pels er sterk, men motstanden mot at næringen får hjelp av staten til å fortsette sin utnytting av dyr, er enda større, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Både støtte til fôrlag, avløserstøtte og investeringsstøtte gis til pelsdyroppdrett, og utgjør ca. 40 millioner i året, ifølge NILF. Støtteordningene ligger også inne i årets budsjett. Næringskomiteen er i disse dager inne i sluttfasen med budsjettforhandlingene:

– NOAH sender idag en henvendelse til næringskomiteen om å ta hensyn til den sterke opinionen mot slike tilskudd til pelsdyroppdrett. Vi vet at mange er opprørte over at deres skattepenger går til en næring som de forbinder med dyremishandling. Dette bør politikerne ta hensyn til. Det er ingen gyldig grunn til å fortsette subsidier til en næring som mange ser på som en skam for Norge, sier Martinsen.

Facebook-aksjon

NOAH starter nå en facebook-aksjon for å samle underskrifter mot pels-subsidier – gå inn på www.facebook.com/FjernPelsSubsidiene for å bli med.

– Idag får pelsnæringen til og med støtte til å starte opp nye pelsdyranlegg – fra bl.a. Innovasjon Norge. Det er galskap å bruke skattepenger til å investere i en næring som mange land har avviklet på grunn av dyrevern. Hvis man fjerner både investeringsstøtten og andre subsidier, vil mange dyr bli spart for lidelse, også før et eventuelt forbud kommer, sier Martinsen.

For mer informasjon, se våre nettsider www.PelsUT.no.

NOAHs undersøkelse oktober/november 2010:

Se debatt med NOAHs Siri Martinsen, Unni Lindell og Høyres Julie Voldberg på Aktuelt på NRK:

Bli medlem