NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Innlegg: Dyrevernere må… 17. nov 2008

Innlegg: Dyrevernere må gjøre mattilsynets jobb

av Thomas Hvål Olsen

Norges dyrevernnemnder får ikke nok ressurser til å følge opp dyrehold, mens penger øses ut på andre formål som blant annet pelsoppdrett, som mottar over 23 millioner i år i støtte til fôr alene i tillegg til flere andre subsidier, kun for å holde dyr innesperret for pelsen sin.

I 2006 anmeldte NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge pelsfarmer i fem fylker etter 6 mnd med dokumentering om hvordan minker og rever var fanget i bur med syke og døde dyr, tvunget til å leve i sin egen avføring, og uten tilgang til livsnødvendige ting som mat og vann. Nylig ble enda en farm anmeldt, med varsling om flere anmeldelser.

– Å rutinemessig planlegge inspeksjoner viser seg å være vanskelig i alle typer dyrehold, og med de ressurser vi har er det vanskelig å sette dyrevelferd i primærfokus. Jeg vil ikke svartmale ressurssituasjonen vår, men det er umulig å inspisere ethvert dyrehold. Derfor blir inspeksjoner utløst av bekymringsmeldinger, og de får vi veldig mange av i forbindelse med hester, hunder og katter. Dermed blir inspeksjoner ved pelsdyrfarmer en oppgave som havner i kamp med andre behov, uttaler en veterinær fra Mattilsynet.

Pelsproduksjon er utdatert, unødvendig og på høy overtid for avvikling. Hvis mattilsynet ikke har midler til å beskytte dyrene på pelsfarmene er det på tide at næringen bli avsluttet. De fleste nordmenn er opptatte av dyrevelferd og det er flaut at den norske stat gir våre skattepenger til en næring som torturerer og utnytter dyr på denne måten.
Innlegget er trykket i blant annet Tidens Krav.

Bli medlem