NOAH logo
Forsiden > Pelsdyr > Pelsavsløringer i Sverige 29. aug 2010

Pelsavsløringer i Sverige

Samtidig som det meldes om rekordhøye priser på minkskinn, som følge av de nye markedene som har åpnet seg i Kina og Russland, avsløres på nytt den grove dyremishandlingen som ligger til grunn for næringen.

Den svenske organisasjonen Djurrättsalliansen har besøkt 20 % av minkfarmene i Sverige, og avslører gjennom sterke bilder og film dyrenes adferdsforstyrrelser, som blant annet gir seg utslag i at de biter og skader hverandre og seg selv: http://www.sveketmotminkarna.se/. Det er dokumentert kannibalisme, skitne bur og døde dyr blant de levende. Denne virksomheten bryter mot flere paragrafer i den svenske dyrevernloven.

– Som i Norge, reagerer den svenske jordbruksministeren med å kreve bedre kontroller med pelsdyrfarmene.  Men det er er ikke manglende kontroller som er hovedproblemet, men de elendige forholdene dyrene lever under og som påfører dem kronisk stress og lidelse.  Det kan aldri bli snakk om velferd i trange nettingbur, og det er heller ikke mulig å føre en kontroll som forhindrer selvskading og angrep.  Hele næringen er uetisk, men dette vil verken svenske eller norske myndigheter ta konsekvensene av, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Forslag til ny forskrift for pelsdyrhold ble nylig lagt frem i Norge. Mattilsynet mener den vil gi «betydelig forbedring av velferden», mens NOAH mener forskriften er et feilslått sidespor på veien mot avvikling.

– Det meste av de «nye» tiltakene er uforpliktende og uten praktiske konsekvenser. Det vil fortsatt være tillatt med de samme burene som i dag, og det sier seg selv at naturlig adferd, variert aktiviet og variasjon i miljøet – som forskriften legger vekt på – ikke er mulig på 0,5 – 2 kvadrameters nettingbunn.  Flere av tiltakene handler om å følge minimumskravene i dyrevelferdsloven, som å sørge for daglig tilgang til vann og behandling av syke dyr.

I 2012 skal Stortinget vurdere om pelsdyr i oppdrett har fått «vesentlig bedre velferd».

– Som stadig flere veterinærer og etologer påpeker, kan ikke dyrene få det vesentlig bedre så lenge de holdes i bur.  De nyeste avsløringene fra Sverige viser at det ikke er forskrifter og kontroller som trengs for å stoppe lidelsene i pelsdyrfarmene, men et forbud. Myndighetene må snart innse at det ikke er mulig å skape velferd i pelsdyrfarmene, og at denne virksomheten strider mot dyrevelferdslovens prinsipper og grunnleggende krav, avslutter Siri Martinsen.

For mer informasjon om NOAHs pelskampanje se http://www.pelsut.no.

Se film under:

Alle bilder og film er tatt av Djurrättsalliansen.
Bli medlem