NOAH - for dyrs rettigheter - Del 2 NOAH logo

Hjelp en katt til jul!

Over de to siste årene har NOAH arbeidet med to omfattende prosjekter for vanskeligstilte katter – nå behøver kattene hjelp!

To nye enheter med dyrepoliti!

Etter forhandlinger fra Venstre, med støtte fra FrP er det nå satt av 4 millioner kroner i ekstra bevilgning til å utvide dyrepolitiet!

Stillingsutlysning Fagmedarbeider

NOAH søker fagmedarbeider med engasjement for å styrke dyrs rettigheter, til en langsiktig ansettelse.

Planteprotein og cellekjøtt – en bedre måte å fø verden på!

Globalt utvikles og investeres det stort i nye produkter som kan erstatte animalsk protein i kosten og på den måten bidra til å øke global matsikkerhet på en bedre måte.

Hunden Bob

Bob er en av mange hunder som har blitt offer for Norges urettferdige hundelov, i denne saken kan du lese mer om hans historie og NOAHs arbeid.

NOAHs arbeid for hjemløse katter

NOAH mottar støtte fra Stiansen Stiftelse til informasjonsarbeid for hjemløse katter.

Aktuell video :

Noen kaller det underholdning