NOAH logo
Forsiden > Om NOAH > Presentasjon

Presentasjon

presentasjon av noah

NOAH er organisasjonen som alltid fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning. Vi ser at dyr ønsker å leve; derfor skal de ikke drepes. Vi ser at dyr ønsker å utfolde seg; derfor har de krav på frihet. Vi ser at dyr søker livsglede; derfor har de krav på mulighetene som ligger i deres natur. Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv. Derfor arbeider NOAH mot all utnytting av dyr.

Fra idé til handling

NOAH startet i 1989 av en gruppe aktivister med erfaring fra nasjonalt og internasjonalt miljø- og dyrerettighetsarbeid. I dag har NOAH over 6000 medlemmer og flere tusen aktive støttespillere som engasjert fremmer NOAHs budskap om respekt for dyrs liv. Det finnes lokale aktive og NOAH-hjelpere i de fleste norske byer, i tillegg har NOAH frivillige og ansatte fagmedarbeidere – som alle er koordinert av NOAHs styre. NOAHs aktivitet er basert på frivillig og idealistisk engasjement, profesjonelt og grundig arbeid – og ikke minst et solid og gjennomtenkt fundament i dyrerettighetsideologien.

På alle arenaer – for dyrene

Dyrerettighetsarbeid er noe alle kan engasjere seg i uavhengig av alder, yrke eller bakgrunn. NOAH driver påvirkning på alle nivåer, og overfor alle grupper i samfunnet. Vi møter politikere og påvirker lovendringer. Vi har iøyenfallende aksjoner for å trekke medias oppmerksomhet til dyrs rettigheter. Vi deler ut informasjon til over hundretusen mennesker hvert år. Vi holder konferanser og foredrag på skoler, skriver artikler og kronikker, demonstrerer, aksjonerer – og redder enkeltdyr. NOAH arrangerer også årlig NOAHs fakkeltog mot pels, som har blitt Nordens største arrangement for dyrs rettighteter.

NOAH er høringsinstans, og deltar i ulike offentlig oppnevnte referansegrupper og utvalg i forbindelse med dyrevern. NOAHs leder er dyrevernrepresentant i det offentlige Forsøksdyrutvalget, og NOAH er også representert med ett medlem i Rådet for Dyreetikk.

NOAH er partipolitisk og religiøst uavhengig. Vi mottar ikke offentlig støtte – å ikke gi NOAH støtte er et politisk valg fra Landbruksdepartementet grunnet deres uenighet i NOAHs dyrerettighetsideologi. NOAHs virksomhet drives kun basert på medlemsinntekter, gaver og egeninnsats. Å bli medlem er derfor en av de viktigste måtene man kan støtte NOAHs arbeid på.

Bredt internasjonalt samarbeid

NOAH har et bredt samarbeid med dyrerettighetsorganisasjoner i utlandet. Vi har hatt flere fellesaksjoner og kampanjer med skandinaviske, europeiske og internasjonale organisasjoner. NOAH er medlemsorganisasjon i internasjonale nettverk som Fur Free Alliance og kontaktorganisasjon for InterNICHE mot bruk av forsøksdyr i undervisning. Vi har også hatt samarbeidskampanjer med organisasjoner som International Fund for Animal Welfare (IFAW), World Society for Protection of Animals (WSPA) og Animal Defenders International. For øyeblikket samarbeider NOAH med IFAW i hvalsaken.

Men først og fremst er NOAH organisasjonen for mennesker som ønsker en verden uten utnytting av dyr – og som ønsker å være delaktig i at vi når en slik verden så fort som mulig.