NOAH logo
Forsiden > Om NOAH > Presentasjon

Presentasjon

presentasjon av noah

NOAH er organisasjonen som alltid fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning. Vi ser at dyr ønsker å leve; derfor skal de ikke drepes. Vi ser at dyr ønsker å utfolde seg; derfor har de krav på frihet. Vi ser at dyr søker livsglede; derfor har de krav på mulighetene som ligger i deres natur. Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv. Derfor arbeider NOAH mot all utnytting av dyr.

Fra idé til handling

NOAH startet i 1989 av en gruppe aktivister med erfaring fra nasjonalt og internasjonalt miljø- og dyrerettighetsarbeid. I dag har NOAH over 9000 medlemmer og flere tusen aktive støttespillere som engasjert fremmer NOAHs budskap om respekt for dyrs liv. Det finnes lokale aktive og NOAH-hjelpere i de fleste norske byer, i tillegg har NOAH frivillige og ansatte fagmedarbeidere – som alle er koordinert av NOAHs styre. NOAHs aktivitet er basert på frivillig og idealistisk engasjement, profesjonelt og grundig arbeid – og ikke minst et solid og gjennomtenkt fundament i dyrerettighetsideologien.

På alle arenaer – for dyrene

Dyrerettighetsarbeid er noe alle kan engasjere seg i uavhengig av alder, yrke eller bakgrunn. NOAH driver påvirkning på alle nivåer, og overfor alle grupper i samfunnet. Vi møter politikere og påvirker lovendringer. Vi har iøyenfallende aksjoner for å trekke medias oppmerksomhet til dyrs rettigheter. Vi deler ut informasjon til over hundretusen mennesker hvert år. Vi holder konferanser og foredrag på skoler, skriver artikler og kronikker, demonstrerer, aksjonerer – og redder enkeltdyr. NOAH arrangerer også årlig NOAHs fakkeltog mot pels, som har blitt Nordens største arrangement for dyrs rettighteter.

NOAH er høringsinstans, og deltar i ulike offentlig oppnevnte referansegrupper og utvalg i forbindelse med dyrevern. NOAHs leder er dyrevernrepresentant i det offentlige Forsøksdyrutvalget, og NOAH er også representert med ett medlem i Rådet for Dyreetikk.

NOAH er partipolitisk og religiøst uavhengig. Fram til 2016 fikk vi ikke offentlig støtte – å ikke gi NOAH støtte var et politisk valg fra Landbruksdepartementet grunnet deres uenighet i NOAHs dyrerettighetsideologi. I 2015 fikk NOAH gjennomslag for at forskjellsbehandlingen må stoppe og for at NOAHs arbeid for dyrs rettigheter skal inn i statsbudsjettet. Vi fikk dermed i 2016, 2017 og 2018 tildelt statsstøtte for arbeidet for dyrene.

NOAHs virksomhet drives basert på medlemsinntekter, gaver og egeninnsats, samtidig som at vi de siste årene har fått statsstøtte til blant annet arbeidet for dyrs rettsstatus.

Å bli medlem er derfor en av de viktigste måtene man kan støtte NOAHs arbeid på.

Bredt internasjonalt samarbeid

NOAH har et bredt samarbeid med dyrerettighetsorganisasjoner i utlandet. Vi har hatt flere fellesaksjoner og kampanjer med skandinaviske, europeiske og internasjonale organisasjoner. NOAH er medlemsorganisasjon i internasjonale nettverk som Fur Free Alliance og kontaktorganisasjon for InterNICHE mot bruk av forsøksdyr i undervisning. Vi har også hatt samarbeidskampanjer med organisasjoner som International Fund for Animal Welfare (IFAW), World Society for Protection of Animals (WSPA) og Animal Defenders International. For øyeblikket samarbeider NOAH med IFAW i hvalsaken.

Men først og fremst er NOAH organisasjonen for mennesker som ønsker en verden uten utnytting av dyr – og som ønsker å være delaktig i at vi når en slik verden så fort som mulig.