NOAH logo
Forsiden > NOAH > Vil du arbeide i NOAH? 1. mar 2012

Vil du arbeide i NOAH?

Vi øker satsningene på flere ulike områder, og søker nå flere krefter tilknytte våre kampanjer. Vi trenger kampanjesekretærer/medarbeidere som vil være involvert i kampanjene for pelsdyr, forsøksdyr, sel/hval og dyr i kjøttindustrien.

I stillingene som sekretær/medarbeider vil du arbeide tett på mange ulike oppgaver og fagområder (enkelte av stillingene er tettere knyttet til et enkelt fagområde). Stillingene er fra 20% til 100 %, og utføres primært fra NOAHs kontor i Oslo.

Dine oppgaver vil ha et stort spenn og vil kunne innebære følgende:

– telefonkontakt med ulike typer mennesker – fra innhenting av informasjon til møteavtaler.

– besvarelse av mail, renskriving, brevskriving, referatskriving o.l.

– oppsøking og kvalitetssikring av informasjon

– bistå ved ulike møter

– assistanse ved mange ulike oppgaver hvor opplæring vil bli gitt; legge inn saker på nettsider, organisering av aktive, oppdatere registre m.m.

Du som er rett person til denne stillingen har følgende kvalifikasjoner:

– svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

– erfaring fra liknende arbeid vil være en fordel, men er ikke et «must»

– grunnleggende kunnskaper om dyrerettigheter og om NOAH vil være en forutsetning

Som person er du:

– ryddig og strukturert

– lojal og har sterk integritet

– nøyaktig

Interesserte kan sende CV og søknad til jobb@dyrsrettigheter.no.

Bli medlem