NOAH logo
Forsiden > NOAH > Kommentar: Flere medlemm… 1. feb 2007

Kommentar: Flere medlemmer – større innsats for dyrene

Heidi Røneidav Heidi Røneid, koordinator for NOAHs vervekampanje

NOAH er en sterk stemme – en stemme som stadig flere vil høre. Vi synes og høres oftere i media. Våre nettsider blir stadig mer besøkt. Studenter bruker vår sak som plattform for sine prosjekter. Folk på gata får en løpeseddel i hånden. NOAHs Ark deles ut til medlemmer, politikere og media. Vi arbeider mot flere mål og blir bedre for hver dag. For å bli enda sterkere i kampen for dyrs rettigheter trenger NOAH flere medlemmer. Du kan hjelpe.

Gjennom mange år som vegetarianer og veganer har jeg møtt mye interesse for det faktum at jeg ikke spiser kjøtt, og har blant annet fått mange spørsmål om hvorfor. Når jeg forteller om mitt syn på at dyr fortjener rettigheter og ikke skal utnyttes for å bli pynt på en jakkekrage eller servert med saus, reagerer mange med vantro på hvordan dyrene har det. I et samfunn hvor vi blir oppdratt til å tro at dyrene har det bra, selv om de står store deler av livene sine bundet fast i en bås uten å kunne snu seg rundt og at de ”må” dø, ellers blir de for mange, er det viktig at vi som mener at dyrene skal ha de rettighetene de fortjener forteller våre medmennesker hvorfor, og dermed bidrar til økt forståelse.

Samtidig er det også viktig at alle vi som enkeltpersoner går sammen og benytter oss av fordelen med å være flere når vi ønsker å bli hørt. NOAH er nettopp en slik organisasjon som forsterker stemmene for dyrs rettigheter. Ved å jobbe politisk overfor myndighetene og holdningsskapende i media forandrer NOAH sakte, men sikkert holdningene blant befolkningen når det kommer til hvordan dyr bør behandles. Men for at NOAHs stemme skal bli hørt er det viktig med så mange medlemmer i ryggen som overhodet mulig. Antall mennesker som velger å være medlem i NOAH gir oss større slagkraft, både fordi man representerer mange mennesker som står for NOAHs meninger, men også fordi at den økonomiske støtten bidrar til at NOAH kan ansette mennesker som jobber intensivt med å forbedre dyrenes rettigheter på et profesjonelt plan.

I disse dager lanseres NOAHs vervekampanje hvor målet er å bli så mange som overhodet mulig, slik at vi ved hjelp av vårt antall medlemmer og økonomiske situasjon kan få større slagkraft i kampen for dyrenes rettigheter. Bli med å hjelpe NOAH til å bli større. Verv venner, familie, naboer, kjente og ukjente slik at vi sammen kan kjempe for dyrene!

I mengden av organisasjoner som vil ha flere medlemmer, kan kanksje den enkelte få inntrykk av at ens eget medlemsskap ikke gjør så mye fra eller til. Kanskje ikke for en stor organisasjon som får mesteparten av sine penger fra statsstøtte. Men NOAH får, imotsetning til organisasjoner for miljø og menneskerettigheter, ikke slik støtte. For oss teller hvert eneste medlem. Hvis vi får ti nye medlemmer kan vi trykke opp 5000 fargeløpesedler mot bruk av dyr i sirkus. Hvis de samme ti er månedsgivere som gir gjennomsnittlig 100 kroner fast i måneden ved avtalegiro, kan vi trykke opp en rapport om industrielt husdyrhold eller jakt, for pengene. For NOAH betyr større medlemsinntekter rett og slett mer dyrerettighetsarbeid.

Vi vet at myndighetene gir penger til pelsdyrnæringen for at de skal kunne fortsette å sperre rev og mink inne i bur. Vi vet at de gir penger til selfangstindustrien slik at flere selunger kan klubbes ned hvert år, selv om ingen lenger vil kjøpe skinnene engang. Vi vet at kjøttproduksjon indirekte støttes ved at myndighetene bidrar til å reklamere for næringsvirksomhetene. Dyrs rettigheter, derimot, får ikke en krone over statsbudsjettet. Likevel blir flere og flere enige med NOAHs budskap. Gjennom å verve flere medlemmer viser vi at folk faktisk vil støtte dyrs rettigheter – ikke pelsindustri eller selungefangst. Bli med og gjør NOAHs vervekampanje til høstens innsats for dyrene! Les mer om kampanjen på www.dyrsrettigheter.no.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2007.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Bli medlem