NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Innlegg: Vår tids hekseb… 22. nov 2006

Innlegg: Vår tids heksebål

Fugleinfluensaen har gitt verden en ny sak å samle seg om. Den har overskygget Aids, jordskjelvkatastrofen i Pakistan, fattigdomsproblemer og miljøkatastrofer.

Men samtidig som enkelte forskere skaper panikk med sine hypoteser, er andre begynt å stille spørsmål ved om fugleviruset har egenskaper for å mutere, siden det ennå ikke har skjedd etter 7 år med utbrudd i tett befolkete områder av Asia. Om fuglenedslaktingen strides det derimot ikke. Rundt 200 millioner fugler, de fleste friske, er så langt blitt brent eller begravd levende eller overlatt til å kveles i plastsekker. De samles inn og destrueres etter samme prinsipp som man samler inn og brenner søppel. Om dette er nødvendig, eller om man har rett til å behandle levende individer som om de var hermetikkbokser, er tydeligvis ikke interessant for den offentlige debatt.

Fuglene er blitt syndebukker for en industri som fabrikkerer dyresykdommer. Store konsentrasjoner av husdyr og den globale handelen med slaktedyr har skapt ideelle forhold for oppblomstring og spredning av virus. Man nekter å se årsaken til fugleepidemien, som finnes i våre egne systemer, men leter etter stadig flere fugler å drepe. Også villfuglene har fått lide, til tross for at virus ikke overlever i naturen. De samme irrasjonelle handlingene utspilte seg under sars-epidemien i Asia, da folk gikk til desperat nedslakting av katter, i stedet for å stenge de grusomme dyremarkedene som forårsaket sykdommen.

Hvordan kan vi la fuglene betale en så dyr pris for våre egne feilgrep? Er vi like forblindet som middelalderens samtid var overfor brenningen av uskyldige mennesker? Dyrene har i årtusener blitt misbrukt på det mest hensynsløse, et misbruk som har nådd sitt klimaks i vår tid. Nå setter kanskje naturen en grense.

Jenny Berg-Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter

Teksten over er trykket som debattinnlegg i Gjengangeren, Fremover, Varden og Norge i Dag

Bli medlem