NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Tilbakeho… 22. feb 2007

Pressemelding: Tilbakeholdte fakta om fugleinfluensa

NOAH viser til statusrapport om fugleinfluensa av 16.02.07, der Mattilsynet konkluderer med at det ennå ikke kan utelukkes at utbruddet av H5N1 i Suffolk i England kom via ville fugler fra Ungarn.

Ikke et ord nevnes om handelen med fjørfeprodukt fra Ungarn, og at britiske myndigheter mener at smitten kom med infiserte fjørfeprodukt fra Ungarn, som hadde utbrudd av et omtrent identisk virus ca. 10 dager før utbruddet i England. BirdLife International/Sveriges Ornitologiska Förening: » H5N1 på engelsk kalkunfarm trolig fra anlegg i Ungarn.» Ukentlig importerer eieren av den smitta kalkunfarmen i England 38 tonn fjørfeprodukt fra et annet anlegg som han eier i Ungarn. Sammenhengen her virker åpenbar for de fleste, også for britiske myndigheter.

Hvorfor holder Mattilsynet og andre myndigheter tilbake disse opplysningene? De holder fast ved villfugl-teorien, til tross for at den ikke lar seg underbygge og at alle fakta peker mot at fjørfeindustrien selv er årsak til utviklingen og spredningen av fugleinfluensa. Grain: «The poultry industry’s role in the bird flu crisis».

Det finnes ingen holdepunkter for at ville fugler har brakt smitten fra Ungarn til England; fugletrekket er ikke i gang, det lar seg ikke gjøre å påvise H5N1 blant ville fugler verken i Ungarn eller England, til tross for at tusener er testet, og smitten kom inn i lukka anlegg i Ungarn og England, mens utegående tamfugler i området gikk fri. Hvilken interesse har myndighetene av å dreie fokuset bort fra fjørfeindustrien og opprettholde myten om at ville fugler bærer smitten rundt i verden, selv utenom trekkperiodene deres? Det er dokumentert at fugleinfluensa følger handelsrutene for fjørfeprodukt, ikke fuglenes trekkruter og trekksesonger.

Også enkelte media peker på fjørfeindustriens rolle i spredningen av fugleinfluensa som for eks. i Aftenposten: «Fugleinfluensa fraktes på veien.»

Publikum har rett til å få vite sammenhengen mellom fjørfeindustrien og fugleinfluensa. Man kan ikke godta at en kombinasjon av desinformasjon og tilbakeholdelse av fakta gir et forvrengt bilde av ville fugler og utegående tamfugler som «smittesluse» inn til fjørfenæringen, når alt tyder på at det er den andre vegen smitten går. Av hensyn til villfuglene som urettmessig fremstilles som flygende smittebomber og de mange tamfuglene som er rammet av meningsløse restriksjoner, er det en plikt, som også myndighetene burde vedkjenne seg, å sørge for at riktig og nyansert informasjon når ut til folk.

Faguttalelser om fjørfeindustriens rolle for fugleinfluensaen:

«Highly pathogenic avian influenza viruses are very rare in wild birds. Intensively-farmed poultry provide ideal conditions for the evolution of highly lethal forms. Add to this repeated misdiagnosis, industry and government cover-ups, and panic selling or processing of potentially infected birds, and we have the explanation for why H5N1 is now endemic in parts of South-East Asia. Factor in the global nature of the poultry industry, and the international movement of live poultry and poultry products both before and after the Asian outbreaks, and we have the most plausible mechanism for the spread of the virus between places which are not connected by the flyways of migratory birds (…) Some of the agencies attempting to monitor and control avian flu, such as the FAO, seem to have been reluctant to draw attention to the role of intensive agriculture, because of the impact on national economies and on access to cheap sources of protein (…) It may also be time to take a long, hard look at the way the world feeds itself, and to decide whether the price paid for modern farming in terms of risks to human health and the Earth’s biodiversity is too high.» Dr Leon Bennun is Director of Science, Policy and Information for BirdLife International, i artikkel på BBCs nettsider;
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4721598.stm

«The intensely farmed birds tend to be very genetically similar (…) The methods of farming result in them being actually more frail and more vulnerable to diseases, particularly since there are so many of them in such a small volume of space» Dr. Perry Kendall, chief medical officer of health for British Columbia, Canadian Press, Aug. 24, 2005 om fugleinfluensa-utbrudd på British Columbia.

«As long as people persist in being the final end point on a long food chain of animals, the avian flu virus will mutate to orders of magnitude more difficult to deal with.» Pulitzer-prizewinning journalist Laurie Garrett, Senior Fellow for Global Health at the Council on Foreign Relations, http://www.upc-online.org/health/

«The book’s main strength, however, stems from the skill with which Davis has documented the many ways in which human greed, folly and political ambition threaten our ability to respond effectively to this latest emerging infectious disease. He consistently makes unexpected connections. His account, for instance, of the rise of industrialized poultry farming in China and Thailand, driven by the increased demand for meat in Asia, both rivets and disturbs. The epidemiological implications of this transition are devastating. Previously, an infectious outbreak would be largely self-limiting, racing through a small flock and then flaming out. Now, however, conditions exist for extensive outbreaks that can quickly infect huge numbers of birds.» www.americanscientist.org om Mike Davis’s bok «The Monster at Our Door» om influensavirusets evolusjon.

«Det høypatogene viruset er et resultat av «the domestic animal revolution». Det er et resultat av våre egne handlinger. Viruset har levd i harmoni med ville fugler i lavpatogen form. 40 % av stokkender bærer det lavpatogenet viruset naturlig uten at dette er noe problem. Det er det evolusjonære stresset når viruset kommer inn hos tamkyllingene fører til den høypatogene formen»
Björn Olsen, overlege ved Länssjukhuset i Kalmar og professor i infeksjonssykdommer, Umeå Universitet, på seminaret»Fugleinfluensa og pandemitrussel: Hysteri eller realitet? Epidemier i en globalisert verden» arrangert av Norsk Biologiforening og Senter for utvikling og miljø, 30/03/2006, UiO.

Verdens Helseorganisasjons nettsider om fugleinfluensa:

«On present understanding, H5 and H7 viruses are introduced to poultry flocks in their low pathogenic form. When allowed to circulate in poultry populations, the viruses can mutate, usually within a few months, into the highly pathogenic form.»

Bli medlem