NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Innlegg: Ta hønenes… 22. nov 2007

Innlegg: Ta hønenes lidelse på alvor!

Leder i Norsk Fjørfelag, David Koht-Norbye, hevder i et leserinnlegg i Nationen at de tar hønene på alvor. ”Hvis hønene hadde lidd, ville de ikke verpet så godt som de optimalt kan,” skriver han, og viser til at bønder er avhengige av ”godt stell og trivsel hos våre husdyr for at det skal yte best mulig”.

Dette er direkte villedende. Produksjonen hos husdyrene er genetisk betinget og har ikke noe med trivsel å gjøre. Det er avlet intenst på produksjonsegenskaper, og resultatet er blant annet høner med abnorm eggproduksjon som sliter dem ut og påfører dem produksjonssykdommer og beinskjørhet i ung alder. Å bruke dette som ”bevis” for trivsel, er å føre forbrukerne bak lyset. De må få kjennskap til realitetene, og ikke få en falsk fremstilling av at produksjon er ensbetydende med trivsel.

NOAH har vært på besøk i en rekke burhønsanlegg og bare funnet uttrykk for sterk mistrivsel og lidelse hos hønene, noe som er lett å tyde både på hønenes tvangsadferd og den elendige forfatning de er i. I tillegg er det forskriftsbrudd mange steder. Det er registrert svikt i ventilasjonsanlegg, mangel på slipetape i burene og lovstridig håndtering av høner i forbindelse med slakting. Det er vanlig å røske hønene ut av burene etter beina og bære dem knippevis, gjerne tre høner i hver hånd, slik at de henger etter ett bein, noe som er et klart forskriftsbrudd. Hønenes tilstand taler tydelig for seg. De er pjuskete og fjørplukket, enkelte er totalt ribbet for fjør og mange har hakkesår og forvokste eller avrevne klør. Hønene kan knapt stå på beina etter halvannet år uten bevegelse i trange bur, og de som får et nytt liv som frie høner må først lære å gå. Et system som invalidiserer dyrene på denne måten, kan bare karakteriseres som dyremishandling. Når næringen hevder at hønene trives med burlivet, når de faktisk plukker av seg selv og hverandre fjørene i desperasjon, så lyver de for å kamuflere en virkelighet som ikke tåler dagens lys.

En burfugl som reagerer på stress og manglende utløp for naturlig adferd ved å plukke av seg fjørene, vil av en veterinær bli karakterisert som sterkt lidende. Det er underlig at fjørfenæringen omtaler den samme tilstanden hos høner som ”trivsel”.

Jenny Berg-Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter

Bli medlem