NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Innlegg: Slipp fuglene… 22. nov 2007

Innlegg: Slipp fuglene fri – det er vår!

Mattilsynet har opphevet restriksjonene på tamfugler. Igjen kan fuglene gå fritt, uten krav om netting eller annet skille til villfugler.

En gledelig begivenhet, kanskje særlig for svømmefuglene som kan gjenforenes med sitt rette element, men også for den lille delen av landets høner og kalkuner som i utgangspunktet ikke er frarøvet uteliv og livskvalitet.

Restriksjonene har hele tiden fremstått som unødige. Utbruddet av fugleinfluensa på en kalkunfarm i England ble raskt sporet til et annet fjørfeanlegg i Ungarn, eid av samme person. England var snar med å frifinne villfuglene, og innførte ingen restriksjoner på tamfugler. Likevel ble det meste av Norden opprettet som ”risikosone”.

20.000 villfugler er testet i Europa, uten å finne spor av viruset. Derimot øker bevistyngden mot fjørfeindustrien som kilde og spredningsmedium for fugleinfluensa. Undersøkelser fra England har avslørt at fjørfefabrikker i mange tilfeller lagrer levninger av døde fugler utildekket utendørs. Bare to uker etter utbruddet av fugleinfluensa på Bernard Matthews kalkunfarm i Suffolk, ble det filmet en trailer med døde kalkuner som forlot en av hans andre farmer i Norfolk. Lasten var åpen og lett tilgjengelig for smågnagere, villfugler og fluer. Hadde villfuglene på denne måten fått smitte fra farmen, ville de sannsynligvis blitt utpekt som opphav til utbruddet, og villfugler og utegående tamfugler i Europa ville fått lide i lang tid.

Det er å håpe at myndighetene snart får opp øynene for den internasjonale fjørfeindustrien og hva den forårsaker av ekstreme lidelser. Ikke bare mot de milliarder fugler som er innesperret i overfylte fabrikkanlegg og som gasses i hjel eller brennes/begraves levende ved utbrudd av fugleinfluensa, men også mot de utegående tamfuglene som i stadig større grad frarøves sin frihet, og villfuglene som urettmessig stigmatiseres.

Jenny Berg-Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter

Bli medlem