NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Saueritte… 3. sep 2009

Pressemelding: Sauerittet i Sirdal – Mattilsynet gjør ikke jobben sin.

Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH-for dyrs rettigheter har i fellesskap sendt klage til Mattilsynet på sauerittet som hvert år finner sted i Sirdal. Men Mattilsynet har avvist klagen og mener at sauerittet er dyrevernmessig forsvarlig og at tilsynet fungerer godt nok.

– I 2002 ble det av distriktsveterinær Karsten Kjølleberg dokumentert at dyr med bruddskader låg bortgjemt på et lasteplan i over et halvt døgn, med store smerter, mens festivalen i Sirdal pågikk. Saken ble anmeldt, men fikk ingen konsekvenser for de ansvarlige.  De siste årene har Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH–for dyrs rettigheter bedt Mattilsynet sette en stopper for det meningsløse asfaltrittett, som for sauene i høyeste grad er lidelse i utrengsmål.  Likevel fortsetter dyrelidelsene.

En tydelig syk sau med et stort, svart jure slet seg i fjor på haltende bakbein gjennom det 1,8 mil lange rittet.  Veterinær som har studert foto av sauen sier at det dreier seg om koldbrann – en svært smertefull lidelse.  (Se bilde nederst på siden.)

– Mattilsynets representant såg den lidende sauen og ble bedt om å hjelpe den, men svarte at det ikke var noe å bry seg om.  Han var i det hele tatt avvisende i forhold til bekymringsmeldingene som kom inn i løpet av sauerittet.  Hvilken hensikt har Mattilsynets tilstedeværelse når de på denne måten ignorerer dyrenes lidelser?

Ledsagerbiler kjører langs den 1.8 mil lange rittruten og plukker opp tilskadekomne dyr, som ifølge vitner og Kjøllebergs veterinæruttalelse, gjemmes bort på lasteplan med høye kanter – skjermet for innsyn.

– Ordningen med ledsagerbiler viser at det er kalkulert inn stor risiko for skader på sauene.  En slik kalkulert lidelse godkjenner Mattilsynet – og det kun i underholdningsøyemed.

Doris Bruun Isaksen har i en årrekke kjempet for å få forbudt sauerittet i Sirdal.  Nå er tålmodigheten slutt, og sammen med Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH–for dyrs rettigheter krever hun at sauerittet forbys.

– Sauerittet er en åpenbar lidelse i utrengsmål – og dermed brudd på dyrevernloven.  I det øyeblikk Mattilsynet erkjenner det, må asfaltrittet forbys.  Men Mattilsynet setter hensynet til kommunens interesser foran hensynet til dyrene, og velger i stedet å fornekte fakta, sier hun.

Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH mener at dette forholdet viser at dagens ordning med dyrevern under Mattilsynet ikke fungerer.

– Når Mattilsynet avviser klager på dyrelidelser og unnlater å ta affære overfor dyr som lider, eksisterer dyrevernloven kun på papiret.  Sauerittet i Sirdal er ett av mange eksempler på at Mattilsynet svikter dyrene og setter nærings- og underholdningsinteresser foran dyrs velferd.

Kontakt:
Dyrebeskyttelsen Norge, v/Doris Bruun Isaksen, tlf. 415 09 485
NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 577 40 603

Bli medlem