NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Samfunnsgevinster av å… 2. nov 2015

Samfunnsgevinster av å spise mindre kjøtt

«Samfunnskostnaden (helsetap, helsetjenestekostnader og produksjonstap) relatert til nordmenns konsum av rødt kjøtt, og bearbeidet kjøtt, utgjør i størrelsesorden 30 mrd. kr. Dette er dermed en stor ekstern kostnad som kommer i tillegg til kostnader relatert til globale miljøproblemer.»
 
Dette skriver Helsedirektoratet i sin rapport «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd». For hele rapporten, klikk her.

Kilder:

Helsedirektoratet, 2016. Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd. Rapport IS – 2451
Statistisk Sentralbyrå, 2015. Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr. Statistikkbanken kildetabell 03549
Bli medlem