NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Landbruks… 2. des 2011

Pressemelding: Landbruksmeldingen vil øke kjøttproduksjonen: Hva med dyr og miljø?

Da landbruksminister Lars Peder Brekk idag la frem Stortingsmeldingen om landbrukspolitikk var signalet klart og tydelig: Det skal produseres mer kjøtt, melk og egg i Norge. Så lenge forbrukerne kan spise opp, skal produksjonen av dyr øke. Men hva med dyrevelferd og miljø?

Den nye Landbruksmeldingen har et eget, relativt begrenset, avsnitt om dyrevelferd. Utfordringene i kyllingproduksjonen nevnes, men det er liten – om noen – fokus på hvordan en økt kjøttproduksjon vil påvirke presset på dyrene i industrielt landbruk.

– Man har allerede store dyrevelferdsproblemer innen produksjonen av kjøtt, egg og melkeprodukter. Da NOAH møtte landbruksministeren tidlig i arbeidet med stortingsmeldingen påpekte vi at redusert kjøttkonsum ville være et vesentlig tiltak for å bedre norsk dyrevelferd. Men landbruksmeldingen går motsatt vei – økt produksjon av dyr, men uten økt fokus på problemene det medfører for dyrene, sier veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Et annet viktig aspekt ved den økte kjøttproduksjonen er miljøkonsekvensene. I 2010 ble rapporten “Asserting the Environmental Impacts of Consumption and Production” lansert av FN, via United Nations Environmental Program. Rapporten oppfordrer til “et betydelig skifte i diett bort fra animalsk basert protein og mot mer vegetabilsk basert mat for å dramatisk redusere presset på miljøet”.

– Så vidt NOAH har klart å se ut i fra et rask blikk på stortingsmeldingen blir ikke miljøanbefalingene tatt notis av. I de relevante kapitlene om miljø og global matvaresituasjon blir ikke konklusjonene fra FNs miljørapporter om at kjøttkonsum må reduseres til fordel for direkte plantekonsum, berørt annet enn høyst indirekte. Det nevnes såvidt at vannforbruket er stort ved husdyrproduksjon og at drøvtyggere produserer metan – men miljøforskeres klare anbefalinger om kutt i kjøttforbruk og – produksjon uteblir. Det er uholdbart at det eneste signalet landbruksdepartementet gir er at den animalske produksjonen skal øke – og resten av miljøansvaret lesser de over på forbrukerne. NOAH mener landbruksdepartementet har en opplysningsplikt om miljøproblemene ved kjøttforbruk, og at denne plikten ikke tas til følge, sier Martinsen.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter
v/ Siri Martinsen
959 444 99

Bli medlem