NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: NOAH… 3. apr 2008

Pressemelding: NOAH utfordrer landbruksministeren

NOAH utfordrer landbruksministeren: – Mener du alvor med dyrevelferd, så sats penger på in vitro kjøtt!

Verdens første internasjonale konferanse om in vitro kjøtt – kjøtt som produseres kun fra cellekultur, uten at dyr må bøte med livet – arrangeres i neste uke i Norge. Forskere hevder at slikt kjøtt vil kunne være kommersielt tilgjengelig om få år dersom myndighetene er villige til å satse penger. I den anledning utfordrer NOAH – for dyrs rettigheter landbruksministeren til å satse de ressursene som er nødvendig for snarest mulig å kunne bytte ut kjøtt fra dyr som er frarøvet både livskvaliteten og livet, med in vitro kjøtt.

– Hvis landbruksministeren mener noe som helst med dyrevelferd, bør han gripe denne anledningen og sørge for de økonomiske forutsetningene for å produsere kommersielt tilgjengelig in vitro kjøtt snarest mulig. All den stund folks spisevaner endrer seg for langsomt til å kunne forhindre at millioner av dyr kommer til å måtte lide og dø i industrielt husdyrhold de neste 5-10 årene, er in vitro kjøtt en enestående mulighet til få slutt på dyrs lidelse, selv om mange mennesker skulle fortsette med gamle vaner basert på kjøtt, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Også miljøvernministeren burde være særdeles interessert i å sørge for midler til denne forskningen: Husdyrholdet er utpekt av FNs klimapanel som en av de største problemene for miljøet, og lederen av klimapanelet uttalte ved mottagelsen av Nobels Fredspris at et av hans viktigste miljøtiltak i hverdagen er å være vegetarianer. In vitro kjøtt vil produseres helt uavhengig av dyr; alle de alvorlige miljøproblemene knyttet til kjøttproduksjon fra dyr – klimagassutslipp, avskoging, vannmangel, luftforurensing,
ressurssløsing, jorderosjon m.m. – vil bli borte hvis kjøttet ikke lenger kommer fra dyr, men fra cellekulturer.

NOAH mener også at Norges nye dyrevelferdslov forplikter regjeringen til å satse på in vitro kjøtt:

– Det industrielle husdyrholdet er ansvarlig for at millioner av dyr opplever lidelser – kyllinger avles opp til å bli så tunge at beina ikke kan bære dem, griser står innesperret i trange betongbinger hele livet, kuer kan ikke snu seg fordi de står lenket til veggen, kalver blir revet bort fra mødrene sine mens de ennå er nyfødte. I tillegg kommer transport og slakting, som i seg selv er så store overgrep at selve begrepet «velferd» mister innhold totalt. Skal man ta den nye dyrevelferdsloven på ordet, har ikke kjøttproduksjonen en sjanse til å oppfylle den – her er det ikke snakk om «respekt for dyrs egenverdi», «positive opplevelser» og «stimulerende miljø», slik loven krever. Målet må være å få slutt på dette husdyrholdet som forårsaker så mye lidelse. In vitro kjøtt er det eneste som med rette kan kalles «dyrevennlig kjøtt» – kjøtt uten utnytting av dyr bør være det en fremtidsrettet landbruksminister må satse på. For poenget kan vel ikke være at dyr skal lide og dø for matproduksjon? spør Martinsen.

Hvis ikke regjeringen går tungt inn med midler til utvikling av in vitro kjøtt, med det mål for øye å erstatte det dyrebaserte konvensjonelle kjøttet så snart som mulig, tyder det på at hensyn til dyr og miljø ikke egentlig er politisk prioritert. Det mener NOAH regjeringen ikke bør kunne være seg bekjent av:

– Regjeringen bør sette seg som mål å gjøre Norge til et foregangsland når det gjelder miljøvennlig og dyrevennlig matpolitikk – ved siden av økt fokus på plantebaserte matvarer, kan en snarlig utvikling av in vitro kjøtt uten utnytting av dyr, være det mest vesentlige skrittet i denne retning, sier Martinsen.

Bli medlem