NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: NOAH ut… 15. mai 2008

Pressemelding: NOAH ut mot slakting i barnehager: – Stopp hjernevaskingen av barna!

NOAH – for dyrs rettigheter reagerer sterkt på praksisen med å slakte dyr foran barnehagebarn – sist omtalt i Dagbladet 14. mai. Dette er en svært voldsom form for ensretting av holdninger; man presser på barna holdningen om at dyr er til for å brukes av mennesker og man lærer dem at noen dyr skal man ikke bli «for» glad i fordi de «er til for å bli mat». Man tvinger på denne måten småbarn til å akseptere drap av dyr ved å gjøre dem til «delaktige» i slakten, mener NOAH.

– Ut i fra uttalelser fra barnehager som driver med slik slakt, er det tydelig at formålet er nettopp å innprente barna holdninger om dyr som står i stil til utnytting av dem. Men det er ingen uproblematisk og selvsagt holdning at dyr er til for mennesker – den dyreetiske debatten er høyst levende og stadig flere stiller spørsmålstegn ved vår bruk av dyr. Fire-fem-åringer har ikke forutsetninger for å yte motstand mot en så påtrengende holdningsoverføring som slakt i barnehagen. Selv om mange barn reagerer intuitivt mot å utøve vold – som slakt jo er – mot dyr, blir deres egne tanker rundt deres forhold til dyrene lett overkjørt av de voksnes handlinger, uttaler Siri Martinsen, leder for NOAH – for dyrs rettigheter.

«Vi gjør dette for at de skal lære seg forskjellen på nyttedyr og kosedyr.» uttaler barnehagepersonalet i kommentar til Dagbladet om slaktingen.

– Det finnes ingen biologiske forskjeller på hunders eller sauers smertefølelse eller frykt – og deres grunnleggende følelser er også lik våre egne. Dyr er ikke fra naturens side «nyttedyr» , «kosedyr» – eller for den saks skyld «skadedyr». Dette er kategorier vi mennesker har funnet på for å legitimere de ulike behandlingene vi ønsker å utsette ulike dyr for. Barnehagene «lærer» ikke barna noen reell kunnskap ved å presentere dem for dette dyresynet. Det man gjør er å presse på dem meningene som ligger til grunn for utnytting av dyr. Man burde heller si «vi gjør dette for at barna skal få det samme synet på dyr som oss selv – for at de skal akseptere at vi dreper dyr uten å tenke noe over om det kan være galt.» Da høres det riktignok mer ut som hjernevask enn undervisning , men det er også en riktigere betegnelse på slakting i barnehager, sier Martinsen.

NOAH vil henvende seg til kunnskapsdepartementet med en forespørsel om slakting i barnehager virkelig kan sies å være i tråd med rammeplanen for barnehager,  som bl.a. sier at barn skal læres «åndsfrihet» og «kjærlighet til naturen». Det hevdes gjerne at deltagelse i konkrete handlinger former holdninger sterkere enn om de samme holdningene diskuteres. Ved å legge opp til deltagelse i slakt av dyr, skapes en situasjon hvor barna innlemmes i et dyresyn uten mulighet for diskusjon om verdiene som ligger til grunn. Dette er det motsatte av «åndsfrihet».

– Man fortelle barna hvilke dyr man ikke skal bry seg så mye om og som vi ikke skal bli «for glade i» – hvilke dyr som er «mindre verdt» og «til for å brukes». Barna forstår jo at de vil risikere å miste sauen eller grisen fordi noen kan komme til å drepe dyret de har blitt glade i. Det ville være et naturlig følelsesmessig selvforsvar å distansere seg fra dyrene etter en slik opplevelse som slakt er. Da har man formet et barnesinn til å gå god for utnytting av dyr – er det det man ønsker,  eller vil man legge grobunn for andre tanker også? spør Martinsen.

NOAH reagerer også på at barnehagepersonalet prøver å skape et inntrykk av at slakt av dyr er bra for barna, ved å vise til at barna leker at de slakter dyr etterpå:

– Barn bearbeider oplevelser gjennom lek – både negative og positive hendelser. Er det virkelig positivt at barn begynner å leke «slakt av dyr», leke at de dreper dyr? Man bør spørre seg hva det egentlig kan føre til hvis leken blir vel realistisk, sier Martinsen.

I vinter kjøpte NOAH – for dyrs rettigheter fri en gris, «Knerten», som var planlagt slaktet som «demonstrasjon» for publikum på en besøksgård for barn – han ble isteden omplassert til et godt hjem hvor han skal leve for sin egen skyld: – Mange av barna som var på besøk den dagen slakten ble avlyst reagerte svært positivt på at grisen ble reddet, de tenkte igjennom dyrs følelser og ønsker, og lærte at mennesker kan velge å ta hensyn til dyrenes behov, velge å gjøre noe bare for dyrenes egen skyld. En slik opplevelse gir grobunn for tanker rundt vårt forhold til dyr – å ta livet av dyr foran barnas øyne er derimot synonymt med å tvinge dem inn i handlinger basert på et verdisyn de ikke har hatt mulighet til å ta stilling til. En slik inndoktrinering av bruksholdninger til dyr må det bli slutt på i norske barnehager, avslutter Martinsen.

Bli medlem