NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Myndighet… 11. mai 2007

Pressemelding: Myndighetene prioriterer egg-industri fremfor dyrevern

NOAH – for dyrs rettigheter mener at dyrevern står lavt i kurs i Norge, når Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet velger å lukke øynene for de store lidelser som over 80 % av landets høner påføres, og går inn for fortsatt burdrift.

Myndighetene ignorerer opinionens ønsker og kritikken som er kommet mot burhønsdrift fra blant annet Veterinærforeningen, Rådet for dyreetikk, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norsk bonde- og småbrukarlag. Det råder stor enighet om at hønene lider i bur, og denne lidelsen vil ikke reduseres betydelig med de modifiserte burene.

– Ingen bursystemer kan ivareta hønenes fysiske og psykiske behov, sier Siri Martinsen, leder i NOAH. – Bruksarealet vil ikke øke per høne i de innredede burene, snarere tvert imot, da den begrensede økningen av burarealet spises opp ved at flere høner plasseres i buret. Hønene vil fortsatt lide av mangel på mosjon, sosial frustrasjon over plassmangel og fravær av muligheten til å utvise naturlig adferd. «Redekassen» er bare et avlukke i buret, og «sandbadet» er kun for syns skyld. Studier viser at bare ca. 1 % av hønene bruker sandbadet, og at det ofte er snakk om stereotypisk støvbading.

NOAHs rapport; «Hva er innredede bur?», oppsummerer problemene ved burdrift, med særlig vekt på modifiserte bur.

NOAH er fullt klar over at intensive systemer med innendørs gulvdrift også representerer store problemer for hønene. Men bursystemet kan ikke opprettholdes under påskudd av at de frittgående systemene også er problematiske. – Det bør være myndighetenes plikt å avvikle former for dyrehold som er i uoverensstemmelse med dyrevernloven – slik burdrift for høner så absolutt må sies å være. Burhønssaken må belyses på nytt, av en mer uavhengig etat enn Mattilsynet og Landbruks – og matdepartementet, mener NOAH.

NOAH har kjøpt og rehabilitert en del burhøner, og mener at vedlagte bilder synliggjør at burhønsdrift er dyremishandling satt i system. – Dette er ikke friske, sunne husdyr, sier Siri Martinsen. – Dyrevernlovens § 2: «Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål», gjelder ikke for de rundt 3 millioner burhøner i Norge. NOAH finner det underlig at Norge, som ønsker å fremstå som et foregangsland innen dyrevelferd, velger å skyve et stort dyrevernproblem foran seg på ubestemt tid.

Bli medlem