NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Med Ibsen mot strømmen 23. aug 2012

Med Ibsen mot strømmen

ibsen

NOAHs leder Siri Martinsen er blitt invitert til å delta som en av 100 Oslo-borgere som skal representere byen i stykket som skal åpne årets Ibsenfestival – En Folkefiende i Oslo. Men hva har egentlig dyrs rettigheter med Ibsen å gjøre?

Siri Martinsen

NOAHs Siri Martinsen spør sine medspillere om deres holdninger til utnytting av dyr i «En Folkefiende i Oslo».

“Hva om oppdaget råttenskap i byen din og visste at sannheten kunne være skadelig? Ville du spredd den» – slik introduseres stykket, som er produsert av Rimini Protokol, med utgangspunkt i Henrik Ibsens klassiske verk «En Folkefiende».  I likhet med Dr. Stockmann, som er hovedpersonen i Ibsens originale stykke, står Siri Martinsen for en sannhet som dessverre ser ut til å oppfattes som svært ubehagelig av majoriteten av nordmenn – dyrs lidelser i vår egen kjøttindustri.

Sammen med 100 andre personer står hun på Nationaltheaterets Hovedscene den 23. august, som en representant for byens ulike innbyggere. I korte trekk handler stykket om å være en stemme i et hav av meninger, og om individets ansvar for å ta fatt i det de oppfatter som sant. Det dreier seg om hvordan den offentlige opinion dannes og påvirkes, kun med utgangspunkt i enkeltindividers mot og tro på sin egen sannhet.

Forestillingen har premiere torsdag  23. august. Og de to andre forestillingene er fredag og lørdag samme uken. Les mer på Nationaltheaterets sider.

Bli medlem