NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Meatless monday 23. nov 2011

Meatless monday

Vil du være med på å gjøre verden til et bedre sted for dyr, mennesker og natur? En kjøttfri dag i uken vil være en god start!

Bevisstheten rundt fordelene ved vegetarisk mat er i ferd med å øke og stadig flere som velger bort kjøtt en eller flere dager i uken til fordel for vegetarisk mat. Meatless Monday er en internasjonal kampanje som oppfordrer enkeltpersoner og organisasjoner verden over til å ta det første skrittet mot et sunnere og mer bærekraftig kosthold ved å innføre en kjøttfri dag i uken.

Hvordan innføre Meatless Monday?

Du kan enkelt innføre Meatless Monday ved å bestemme deg for å spise kun vegetarisk hver mandag. Forbered deg ved å finne klar fristende oppskrifter og bruk litt ekstra tid på matlaging denne dagen. Gå til innkjøp av spennende vegetariske pålegg, som hummus eller oliventapenade, eller lag disse kvelden i forveien. Da får du en kulinarisk opplevelse samtidig som du gjør noe bra for både dyr, mennesker og miljøet. For tips til gode oppskrifter, ta en titt på NOAHs oppskriftside. 

Hvorfor innføre Meatless Monday?

Det er flere gode grunner til å spise mer vegetarisk.

Vegetarisk for klimaet
En endring i kosthold ved å starte med en kjøttfri dag i uken er noe av det mest effektive man
kan gjøre for å redusere klimagassutslipp i følge leder for FNs klimapanel IPCC, doktor
Rajendra Pachauri. I 2006 kom FN ut med rapporten ”Livestock’s long shadow” hvor
sammenhengen mellom kjøttproduksjon og klimagassutslipp ble utførlig dokumentert. I
rapporten kom det frem at 18% av de menneskeskapte klimagassutslippene kommer fra
nettopp kjøttproduksjon(1); dette utgjør en større del av de totale globale utslippene enn hele
transportsektoren til sammen.(2) Utslippene skyldes i stor grad arealbruksendringer hvor skog
blir brent ned til fordel for beitemark og dyrking av soyabønner til kraftfôr, noe som har ført til
en kraftig reduksjon av skogområder i Amazonas, verdens største regnskog. Hvis trenden
fortsetter som i dag vil kjøttproduksjon alene føre til at 40% av Amazonas vil ha forsvunnet
innen 2050.(3) Den internasjonale fôrproduksjonen basert på soya har høy relevans for Norge
ettersom slikt fôr i stadig økende grad er en del av norsk kjøttproduksjon.(4) Soya brukt av
ulike aktører innenfor vegetarprodukter som Alpro Soya(5) og Viana(6), derimot, er økologisk
soya dyrket i Canada og Europa, og utnyttes effektivt direkte til menneskemat.

Vegetarisk for jordas ressursgrunnlag
Verdens befolkning er i følge FAO antatt å øke med 50% frem til 2050, vi vil da ha 9
milliarder munner å mette. Husdyrproduksjon er en unødvendig ressurssløsing – vi bruker
mellom fire og ti kalorier fra planter for å produsere en kalori melk eller kjøtt.(7) Om vi skal
klare å brødfø en voksende verdensbefolkning i fremtiden må maten vi spiser produseres
annerledes enn i dag. Ved å spise mindre kjøtt vil areal frigjøres til mer ressurseffektiv
vegetarisk produksjon. En bonde kan fø opp til 30 personer i et helt år gjennom et hektar
grønnsaker, frukt, korn og vegetabilske oljer. Hvis samme område ble brukt til produksjon av
kjøtt, melk og egg vil antallet personer som ble mettet variere mellom 5-10.(8)

Vegetarisk for dyrene
I dagens samfunn har mange et distansert forhold til natur og kunnskapen om mange dyrs
naturlige behov er mangelfull. Kanskje er dette en del av grunnen til at det er vanskelig å se
sammenhengen mellom et dyrs liv og våre måltider. Vi spiser kjøtt i større skala enn
noensinne, uten å tenke på hvilke konsekvenser dette har for dyrenes liv og død.
I den moderne husdyrproduksjon tillates en behandling av dyr som ville vært straffbart om vi
gjorde det samme mot hundene og kattene våre. Dyr er avlet frem for å vokse raskest mulig,
og fôres opp på kost med høyt proteininnhold. Dette resulterer ofte i store fysiske plager for
dyrene.(9) De fleste dyr lever under trange forhold hvor muligheten til å utøve naturlige behov
er svært liten. Mange får aldri se sollys eller oppleve å puste frisk luft. Moderne
husdyrproduksjon frarøver effektivt dyrene mulighet til å ha glede av livet sitt. Det eneste de
skal og kan gjøre er å spise og omgjøre kraftfôr til kjøtt. Når de er tunge nok til å sendes til
slakt, utgjør både slakteritransporten og selve slaktingen en avslutning dominert av frykt og
stress på et kort og monotont liv.
Mange stiller seg nå kritiske til hvordan dyr blir behandlet i dagens industrialiserte
husdyrproduksjon hvor dyrenes verdi måles i lønnsomhet og effektivitet. Ved å spise mindre
kjøtt bidrar man til å spare dyr for unødvendige lidelser.

Vegetarisk for helsen
Ledende helseeksperter er enige om at et velbalansert vegetarisk kosthold gir alle
nødvendige næringsstoffer som kroppen trenger og ofte er sunnere enn et kjøttbasert
kosthold. Mange av dagens livsstilsrelaterte sykdommer som overvekt, diabetes, hjerte- og
karsykdommer og kreft forbindes med et høyt inntak av animalske produkter.
Helsedirektoratets kostholdsråd oppfordrer nordmenn til å spise mer frukt, grønt og
belgfrukter, samt redusere inntaket av mettet fett fra kjøtt og meieriprodukter:(10)

”Det kan …… se ut som om det er flere helsemessige fordeler ved å spise en sunn, balansert
sammensatt vegetarisk kost, spesielt dersom den kombineres med et sunt levesett forøvrig.
En rekke undersøkelser av grupper av vegetarianere viser at de gjennomsnittlig har lavere
vekt, lavere blodtrykk og gunstigere forhold mellom de forskjellige blodfettstoffene enn
befolkningen forøvrig. Forekomsten av overvekt/fedme, diabetes og hjerte- og
karsykdommer er lavere hos vegetarianere enn hos gjennomsnittet av befolkningen.”
Helsedirektoratet 201014

Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.

Meatless Mondays historie

Ideen kommer fra USA hvor Johns Hopkins og Columbia University’s Public Health Schools sammen med ”The Monday Campaigns” (et amerikansk helseinitiativ fra en gruppe universiteter) i 2003 lanserte kampanjen i et forsøk på å bedre amerikanske forbrukeres helse.(11) Fordelen for miljøet ved å spise kjøttfritt ble også vektlagt. I England har Paul McCartney startet søskenorganisasjonen Meat Free Monday som etterhvert er blitt den mest kjente. McCartney er en aktiv forkjemper for dyrs rettigheter og vektlegger også det dyrevennlige aspektet som et av argumentene for å velge kjøttfritt. (12)
Oxford og Yale er to av 51 universiteter fra hele verden som har valgt å innføre en vegetardag for å øke sin miljøsatsing, og stadig flere følger etter. I Belgia har flere byer innført torsdag som vegetardag etter at Gent, i samarbeid med vegetarorganisasjonen EVA, i 2009 som første vestlige by startet kampanjen for å få en positiv fokus på vegetarmat. (13) I disse byene skal alle restauranter, skolekantiner og offentlige kantiner fremheve sine vegetaralternativer hver torsdag. I mai ble selveste Brussel den sjette i rekken over belgiske byer med en egen vegetarkampanje. Også andre steder i verden har de valgt å oppfordre til et mer vegetarisk kosthold, blant andre San Francisco, Washington D.C., Tel Aviv, Cape Town og Sao Paulo har en egen vegetardag.4

1 http://www.meatlessmonday.com/the-movement-goes-global/
2 FAO: Livestock’s long shadow, 2006
3. http://www.mongabay.com/brazil.html
4.Statens landbruksforvaltning: Råvareforbruk av kraftfor til husdyr i Norge 2010, 2011
5. http://www.alprosoya.no/contact-navigation/ofte-stilte-sprsml.html#c7915
6. http://www.viana.de/us/about-viana/soy-simply-good/
7. Intervju med Edgar Herwitch i NOAHs Ark 2/2010
8. Pachauri, P.K: Global Warming. The impact of meat production and consumption on climate change.
Presentation 8/09/2008, tilgjengelig på: http://www.scribd.com/doc/13095652/Dr-Pachauri-Meat-Productionand-
Climate-Change
9. Landbruksdepartementet: St. meld. nr 12 2002-3 om dyrehold og dyrevelferd. 2003
10. Helsedirektoratet: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske lidelser, 2011
11. http://www.meatlessmonday.com/history/
12. http://www.meatfreemondays.com/index.cfm/
13. http://www.donderdagveggiedag.be/veggiestad_gent/

Bli medlem