NOAH logo
Forsiden > Landbruk > NOAH svarer på høring… 17. nov 2008

NOAH svarer på høring om bruk av kutrener

NOAH – for dyrs rettigheter har svart på høring om forskrift for bruk av ”kutrener” – elektrisk støt ved defekering for ku på bås for å gjøre renhold på båsen mer lettvint for dyreholder.

Ku på bås. Foto: NOAH

Forskriftsforslaget og tilhørende høringsbrev legger opp til at bruk av ”kutrener” fortsatt skal være tillatt i Norge. Kutrener har ifølge høringsbrevet vært forbudt i Norge av dyrevernmessige grunner, men etter påtrykk fra næringen ble forbud reversert. Rådet for Dyreetikk anbefalte allerede i 1994 å avvikle bruken av kutrener.

NOAH anser fortsatt bruk av kutrener som helt uforenelig med den ”respekt” for naturlige artsspesifike og individuelle adferdsbehov som den nye dyrevelferdsloven krever. NOAH etterlyser en redegjørelse for hvordan Mattilsynet begrunner en fortsatt tillatelse av kutrener med hjemmel i den kommende loven.

NOAH mener at forskriften bør inneholde et klart forbud mot bruk av kutrener, og isteden sette krav til renhold forutsatt at departementet legger opp til at kuer fortsatt i mange år fremover vil være henvist til et liv på bås, noe som i seg selv er svært kritikkverdig.

Med tanke på den negative effekt på dyrenes adferd, helse og generelle velferd som kutrener representerer mener NOAH det er bemerkelsesverdig at Mattilsynet og departementet foreslår en fortsatt bruk av dette tvangsmiddelet under kommende dyrevelferdslov. NOAH anmoder på det sterkeste at denne avgjørelsen revurderes, ikke minst med tanke på utsatt overgang til løsdrift.

Bli medlem