NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Kyllingindustriens… 21. jul 2004

Kyllingindustriens dyremishandling

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499

Dyrerettighetsorganisasjonen PETA har avslørt mishandling av kyllinger i utlandet. Men i Norge opererer kyllingbransjen med åpne brudd på Dyrevernloven.

– Det er viktig at avsløringer av dyremishandling og brudd på lovverk kommer frem, men det er like viktig å innse at kjøttindustrien per definisjon er dyremishandling: I Norge blir kyllinger stuet sammen slik at de knapt kan bevege seg, og de legger på seg i et tempo som gjør at de er invalide bare noen få uker gamle: Fuglenes hjerte klarer ikke pumpe nok blod til de forvokste kroppene, og fuglene kan derfor dø av hjertestans. Kjøttmengden fører også til ulike beinlidelser, og mange av dyrene har rett og slettfor vondt for å kunne bevege seg. På slakteriet blir de hengt opp etter disse gebrekkelige beina på samlebånd, og kjørt igjennom et “strømbad” og en halskutter. Norske kyllingers liv er 5 uker med lidelse, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

– Den eneste måte å stoppe både lovlig og ulovlig dyremishandling i kjøttbransjens regi er å si klart fra at man ikke ønsker kjøttbransjens produkter. Mennesker trenger på ingen måte å spise dyr. Alle dyr ønsker å leve, og de ønsker å leve et naturlig liv. Ingen dyr skal være nødt til å leve som forvokste degenererte “kjøttmaskiner” for menneskers smakspreferansers skyld. Måten å stoppe det på er rett og slett å ikke spise kjøtt, sier Martinsen.

Norsk kyllingindustris brudd på Dyrevernloven:

• Den norske dyrevernloven sier: ”Det er forbudt å endre dyr sine arveanlegg … dersom dette gjør dyret uskikka til å utøve normal adferd eller påvirker fysiologiske funksjoner i uheldig lei; dyret blir påført unødig lidelse; endringen vekker almenne etiske reaksjoner.” Broilerproduksjon oppfyller alle disse kravene til ulovlig avl…

Kyllingene er bare 5- 6 uker når de slaktes. De er ennå bare små fugleunger – allikevel har de nådd en vekt på nesten dobbelt så mye som den vekten en naturlig høne ville oppnådd som fullt utvokst. De vokser fortene enn tåleevnen til sitt eget skjelett, hjerte og kretsløp. Kyllingene får skjøre knokler og deformerte ledd, undersøkelser viser at bare 36,5% av fuglene hadde helt normale bein og at dyrene foretrekker mat med smertestillende medisiner i. Som følge av invalidiseringen får mange dyr etseskader på brystet fordi de mesteparten av tiden ligger på hardt gulv med urin og avføring. Eller de dør rett og lett av sult fordi de ikke klarer å ta til seg føde. Væskeopphopning i buken er en følge av at organene ikke makter den enorme veksten i kjøttmengden på dyret. Lungene klarer ikke å transportere nok oksygen til det raske stoffskiftet.

Hjertet klarer ikke å pumpe nok blod ut i de store forvokste kroppen. Fuglene utvikler store væskeansamliger som presser på i buken, og får anstrengt gange. Sudden Death Syndrome er betegnelsen på plutselig død hos store rasktvoksende kyllinger. Denne sykdommen tas av næringen som et tegn på at dyrene ”vokser godt” – i Danmark har sykdommen derfor vært kalt ”velferdssyken”. Årsaken er stoffskifteproblemer: Dyrene gir fra seg et skrik, og dør i et krampeanfall. Også i dette tilfellet har ikke hjertet klart å pumpe nok blod til organene.

• Den norske dyrevernloven sier at dyreeier plikter å sørge for at ”dyret får nok og godt nok fôr og vann”. Allikevel sultes broiler-foreldrene.

Foreldredyrene må nødvendigvis bli eldre enn sine barn. De blir da også tyngre. Avlsdyrene blir derfor sultefôret, for at bena ikke rett og slett skal knekke. Dette fører igjen til at dyrene blir aggressive og frustrerte.

Bli medlem