NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Kutt kjøttet og hjelp… 22. nov 2007

Kutt kjøttet og hjelp klimaet

Å kutte ut kjøttet kan skåne miljøet mer enn å slutte å kjøre bil. Framtiden i våre hender krever nå klimamerking av mat.

Mindre kjøtt og mer grønnsaker er ikke bare bra for helsa – også klimaet vil nyte godt av om vi byttet ut den ekstra kjøttkaka med en ekstra potet.

– Matforbruket vårt står for en stor del av de totale klimagassutslippene. Kun enkle endringer i det private forbruket vil bidra mye til et bedre klima, sier forskningsleder Mekonnen Germiso i Framtiden i våre hender.

Hvor store klimagassutslipp de ulike matvaretypene medfører, varierer nemlig mye.

Verre enn bilen
Matforbruket står for en fjerdedel av hver enkelt nordmanns klimagassutslipp, viser beregninger Framtiden i våre hender har gjort. Mens bilkjøringen vår bidrar med 1,2 tonn klimagassutslipp årlig, står mat for hele 1,7 tonn. Rundt to tredjedeler kommer fra produksjon av animalske matvarer.

– Om du kutter ut alle animalske matvarer ville det hatt samme effekt på miljøet som om du kvittet deg med bilen, sier Germiso.

Grunnen er at dyrene selv produserer store mengder klimagasser. Kuer produserer for eksempel store mengder metangass. I tillegg er det langt mer ressurskrevende å produsere ett kilo kjøtt enn ett kilo plantekost.

Både i Danmark og Storbritannia har myndighetene anbefalt befolkningen å spise mindre kjøtt for å redusere klimautslippene.

Forsker Gunnar Vittersø ved Statens institutt for forbruksforskning savner oppmerksomhet rundt matforbrukets effekt på klimaet i den offentlige debatten i Norge.

– Man kan ikke be folk om spise mindre, men annerledes. Det setter imidlertid krav til flere enn forbrukerne. Myndighetene og produsentene har ansvar for at mer klimavennlig mat blir tilgjengelig, sier Vittersø.

Sunt er miljøvennlig
Det er Framtiden i våre hender enig i. De har nå sendt et brev til statsråd Karita Bekkemellem (Ap) som har ansvaret for forbrukerpolitikken, der de ber om at det settes i gang et arbeid for å få på plass klimagassmerking av matvarer i Norge.

– Forbrukerne mangler kunnskap om hvordan matproduksjon bidrar til klimagassutslipp. Eksos kan alle se og lukte, mens matutslippene skjer helt andre steder, som vi ikke merker noe til. Merking av varene er nødvendig så folk selv kan sammenligne kjøtt og grønnsaker, sier Germiso.

Et klimavennlig kosthold består av mindre rødt kjøtt, ost, melk og flyimporterte varer, og mer frukt, grønnsaker, fisk og vann som drikke.

– Å produsere en kilo storfekjøtt fører til 70 ganger mer klimagassutslipp enn en kilo potet, sier Germiso.

Siden 1989 har det norske kjøttforbruket økt med 18 kilo per person fram til i dag, viser tall fra Sosial- og helsedirektoratet.

NOAH anbefaler veganmat
NOAH – for dyrs rettigheter vil anbefale et vegansk kosthold for å spare miljøet og selvfølgelig for å fjerne den økonomiske støtten til den industrialiserte husdyrindustrien som behandler dyrene som varer.

Saken er hentet fra Dagsavisen

Bli medlem