NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Når er… 17. des 2007

Pressemelding: Når er det egentlig nok?

Kjøttindustrien – utpekt av FNs klimapanel som en av de største truslene mot miljøet – svarer på miljøkritikken med vidløftige planer om å manipulere dyrenes førdøyelsesbiologi. Nå er det på tide å ta også overgrepene mot dyrene alvorlig – de som fratas sin livsglede og sine liv for at mennesker ønsker en viss smak i munnen. Kjøttforbruket ødelegger miljøet, medfører helseproblemer og bygger på massive overgrep mot dyr – hva skal egentlig til for at kjøttindustrien møter politisk motstand, spør NOAH.

Bondelaget proklamerer at de skal “gjøre noe med magen på kua” for å redusere klimautslipp. Ikke bare er dette en bortforklaring i forhold til de mangfoldige problemer kjøttindustrien medfører for miljøet, det er også et tydelig uttrykk for den respektløshet som råder i forhold til dyrene som utnyttes av industrien.

– Det er vår egen mage vi mennesker må gjøre noe med – vi må begynne å fylle den med matvarer som verken krever dyreliv eller ødelegger naturen. Bondelagets utspill illustrerer klart den tragiske tendensen der mennesker er villige til å gjøre hva som helst med de skapninger vi har tatt oss makt over, for å unngå den minste endring i egne vaner – selv om vi nok er smertelig klar over at det nettopp er våre vaner som må endres. Bondelaget fremstiller dyr som maskiner – en liten teknologisk justering i maskineriet, så gjøres kjøttproduksjonen mer publikumsvennlig. Men justeringer endrer ikke det faktum at kjøttproduksjon har ressurssløsing som grunnleggende prinsipp. Og dyr er ikke maskiner – de er levende følende skapninger som har krav på sitt eget liv, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Men det fremste motargumentet kjøttindustrien har mot den økende kritikken fra ulike hold, er å ikke gi noe argumet over hodet:

– Hver av de problemene kjøttindustrien forårsaker er i seg så overveldende at det er vanskelig å virkelig ta dem inn over seg. Derfor blir det også enkelt for næringen å presentere en enkel motgift mot kunnskapen – mathyggen og romantiseringen av kjøtt som “tradisjonsmat”, ikke minst i julen. Vi bør snarest skape oss nye tradisjoner bygget på fornuft og hensyn. Nå når miljøkritikken mot kjøttindustrien trappes opp, er det også på tide å ta alvorlig det faktum at kjøttindustrien piner og dreper dyr med evne til å lide som på ingen måte står tilbake for vår egen, sier Siri Martinsen.

Den norske kjøttindustrien dreper over 1,5 millioner griser, 1,2 millioner sauer, 300 000 kyr og kalver og 50 millioner kyllinger hvert år – i tillegg dør og destrueres 40 millioner høner som er brukt i eggindustrien. For hvert nummer i denne statistikken, er det en medskapning som har levd et liv frarøvet frihet og livsutfoldelse, og som har opplevde smerte og dødsangst.

– Man oppfører seg som om dyrs smerte og frykt er en mindreverdig form for smerte og frykt. Slik er det ikke – dyr har evne til like intense opplevelser som oss selv på godt og vondt. Det er å lyve for seg selv å tro at ikke griser på slakteriet føler frykt og panikk eller at kyllinger sammenstuet i transportbilene ikke kjenner smerte og lidelse. Vår evne til å se bort i fra andres lidelse er en egenskap hver enkelt av oss må bekjempe hos oss selv, sier Martinsen

NOAH oppfordrer til en julefeiring uten kjøtt – og ikke minst en kjøttfri livsstil som nyttårsforsett.

– Problemer forsvinner ikke selv om man fornekter dem. Kjøttindustrien medfører massive problemer – for dyrene, for menneskene, for alt levende på kloden. Det er et faktum at kjøttforbuket må reduseres av miljøhensyn. Det er et faktum at kjøttproduksjon vil føre til lidelse og død for dyr som skyr smerte og død slik vi selv gjør. Kjøtt er ikke noe vi trenger, tvert imot skader det store kjøttforbruket også menneskers helse. Når er det egentlig nok? Når skal politikere få øynene opp for at kjøttindustrien ikke bør være en næring under ubegrenset politisk beskyttelse? avslutter Siri Martisnen.

Les mer om:

• Vegetarisk julemat:
http://www.dyrsrettigheter.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1903

• Kjøttindustrien som miljøproblem:
http://www.dyrsrettigheter.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1841

• Juletradisjonene og dyrene:
http://www.dyrsrettigheter.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1907

Bli medlem