NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: – Ikke… 24. mai 2007

Pressemelding: – Ikke flere høner, men flere alternativ til egg

Nortura opplyser i en pressemelding at det er behov for minst 100.000 flere eggleggende høner i Norge, for å dekke etterspørselen av ferdigvarer som inneholder egg. Dette vil bety at ytterligere 100.000 høner vil bli påført lidelser.

Meldingen fra Nortura kommer kort tid etter at Mattilsynet besluttet å opprettholde burhønsdriften i Norge. Så i stedet for det som mange håpet på – en nedbygging av buranleggene – legges det nå opp til en utviding av eksisterende anlegg eller enda flere eggprodusenter som tvinger høner inn i trange bur. NOAH mener at forbrukerne må bli gjort oppmerksomme på hvilke forhold eggindustriens høner lever under, og at produkter fra dyr som lider er et uetisk valg.

– Forbrukerne må være klar over hva de er med på å opprettholde når de kjøper egg eller produkter som inneholder egg. Høner i bur lider hele livet, fra de klekkes til de slaktes. De har en burflate tilsvarende et A4-ark å leve på, og lider av tvangsadferd som fjørplukking, formålsløs forhakking og stereotypisk støvbading på burristene. Den ekstreme eggproduksjonen ødelegger hønene og medfører smerter og sykdom. Lidelsene vil fortsette i de innredede burene, som er påkrevd i anleggene fra 2012.

– Det finnes alternativ for de som ikke vil støtte opp om dyrelidelsene i eggindustrien. Folk bør bli flinkere til å spørre etter varer som inneholder naturlig eggerstatning, og erstatte egg i matlagingen med andre ingredienser som gir den samme effekten. Man bør etterstrebe å redusere den kommersielle eggproduksjonen og lidelsene som er knyttet til denne. Det vil være et stort tilbakesteg om ytterligere 100.000 høner skal tvinges inn i trange bur.

NOAH mener ellers at buregg må merkes tydelig, slik at forbrukerne er klar over hvilke produkter de kjøper og de lidelser som ligger bak.

Vedlagte bilde av en burhøne, tatt kort tid etter at den ble kjøpt fra et forskriftsmessig buranlegg, synliggjør de ekstreme forhold disse fuglene lever under.

Bli medlem