NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Innlegg: Har fødende… 22. nov 2007

Innlegg: Har fødende kyr rettigheter?

I forbindelse med artikkel i Aftenposten, 13. mars, hevdes det at fødende kvinner har dårligere rettigheter enn fødende kyr.  Som eksempel nevnes at Ullevål Universitetssykehus må avvise fødende kvinner, mens kyr skal ha tilgang til fødebinge i fjøset.

Det som ikke nevnes er at kyr ikke engang har rett til kontakt med sine egne kalver.  Tradisjonelt blir kalvene tatt fra dem like etter fødselen.  Traumet kan være så sterkt at kua rauter etter kalven i dagevis.  Fødende kyr får i motsetning til fødende kvinner ikke smertelindring, uansett om kalven er så stor at den må trekkes ut med kjetting. Kyr har ingen andre rettigheter enn at de skal slippe å føde bundet til en betongbås, slik de måtte før.  Ellers fungerer de som fødemaskiner, hvis eneste oppgave er å produsere melk.

Det er ingen grunn til å misunne norske kyr den beskjedne velferden de omsider har fått, i form av krav om mykt liggeunderlag og egne binger å føde i.  Ordet velferd får imidlertid en flau bismak når man vet at kua ikke har annet igjen av fødselen enn smerter, separasjonstraumer som gjentar seg år etter år og måneder med melkespreng.

Jenny Berg-Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter

Bli medlem