NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Innlegg: Forbrukeren er… 22. nov 2007

Innlegg: Forbrukeren er hønenes siste håp

Nortura hevder at det er behov for minst 100.000 flere høner i Norge, for å dekke etterspørselen etter ferdigvarer som inneholder egg. Denne meldingen kommer kort tid etter at Mattilsynet besluttet å opprettholde burhønsdriften i Norge.

Så i stedet for det som mange håpet på – en nedbygging av buranleggene – går det nå i verste fall mot en utviding av eksisterende anlegg, eller enda flere eggprodusenter som tvinger høner inn i trange bur. Forbrukerne bør bli gjort oppmerksomme på de forhold eggindustriens høner lever under. Den som har sett en utslitt, nedbrutt og fjørplukket burhøne forsøke å ta sine første, vaklende skritt på bakken, med forvokste klør og tær som krøller seg under henne, forstår hva bursystemet gjør mot fuglene.

Hønene gjennomgår livslang lidelse, fra klekking til slakting. De er tvunget til å leve hele sitt liv på en burflate tilsvarende et A4-ark, uten mulighet til å unnslippe hakking og til konstant støy fra ventilasjonsanlegg og tusenvis av andre høner. De lider av tvangsadferd som fjørplukking, formålsløs forhakking og stereotypisk støvbading på nettinggulvet. I tillegg medfører den ekstreme eggproduksjonen smerter og sykdom. Lidelsene i fabrikkmiljøet vil fortsette i de innredede burene, som er påkrevd fra 2012.

Det må bli et krav at buregg merkes tydelig, slik at forbrukerne er klar over hvilket system de opprettholder når de kjøper slike egg. Når myndighetene ikke vil forby burhønsdrift bør folket styre utviklingen bort fra burlidelsene. Som forbrukere har vi stor makt. La oss bruke den!

Jenny Berg-Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter

Innlegget er trykket i Moss Avis

Bli medlem