NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Fjørfeind… 4. okt 2009

Pressemelding: Fjørfeindustriens råtne egg

Fjørfeindustrien har skapt et dødelig fugleinfluensa-virus av et harmløst virus som har eksistert i naturen i årevis. Den som kjenner næringen fra innsiden burde ikke være overrasket; fjørfenæringens behandling av dyrene tåler ikke dagens lys.

Allikevel – eller nettopp derfor – reklamerer Prior som aldri før for å få deg til å spise mer egg og kjøtt fra høner og kyllinger.

Påsken er salgssesong for egg og fuglekjøtt – vil Prior greie å skjule sine råtne egg for forbrukeren og fortsette storsalget? Bak reklamen finner man dyr som lever med smerter og sykdom og et landbrukssystem som setter resten av samfunnet og naturen i fare.

– Industrielt husdyrhold er en skandale både med hensyn til respekt for dyr, miljøsikkerhet og smittespredning. Det er ingen hemmelighet at influensa hos ville fugler var udramatisk inntil viruset kom i kontakt med industrielle anelgg hvor det sirkulerte blant dyr med svekket immunforsvar i et elendig miljø. Først da ble viruset livsfarlig for fugl, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter.

Martinsen reagerer sterkt på at norske myndigheter stilltiende bidrar til at næringens ansvar bortforklares.

– Når man fra offentlige myndigheters side benytter begreper som «god dyrehelse» om norsk husdyrindustri, fører man folk grundig bak lyset, sier Martinsen, som mener at særlig veterinærene har løpt unna sitt ansvar for å definere hva som egentlig er «helse» og ikke.

«It may also be time to take a long, hard look at the way the world feeds itself, and to decide whether the price paid for modern farming in terms of risks to human health and the Earth’s biodiversity is too high.»
Dr Leon Bennun, Director of Science, Policy and Information for BirdLife International

– Begrepet «dyrehelse» er ikke verdig å beskrive tilstanden for dyr i det industrielle husdyrholdet. Høner fra burdrift får sykdommer knyttet til utslitte organer – som leversvikt og egglederbetennelse – når de knapt er ett år gamle, selv om naturlig levealder er ca ti år. Det er ikke mer naturlig for en høne å legge ett egg om dagen enn det er for en spurv. Kyllingene som slaktes ved 6-7 ukers alder har allerede da problemer med å bevege seg på grunn av leddskader. Dyrene i kjøttindustrien er skapt for å produsere mye og dø unge. Dette har ingenting med «helse» å gjøre. At enkelte veterinærer kan underslå dette er en skam for hele profesjonen, sier Martinsen.

«Det høypatogene viruset er et resultat av «the domestic animal revolution». Det er et resultat av våre egne handlinger.»
Björn Olsen, professor i infeksjonssykdommer, Umeå Universitet

– Når de svekkede og forpinte dyrene i kjøttindustrien kommer i kontakt med smittestoffer, er det ingen overraskelse at grunnlaget er ideelt for å skape virus og bakterier som er svært farlige. Dyrefabrikkene er dermed ikke bare en tragedie for dyrene som lever der, men også en fare for miljøet og de ville dyrene – slik vi ser eksempel på med fugleinfluensaen nå, påpeker Martinsen.

– Husdyrindustrien taper på at vi får en reell debatt om matpolitikk her til lands, og myndighetene har definert sin rolle som beskytter av næringen fremfor forvalter av fakta. Derfor har vi ikke en slik debatt. Myndighetene favoriserer enkelte varegrupper fremfor andre i tildeling av midler – dessverre dreier det seg om bl.a. de varene – kjøtt, egg og melk – som går mest ut over dyr og miljø, og dessuten har vist seg å være risikoprodukter for menneskers helse. Norsk matpolitikk viderefører en feilaktig myte om at animalske proteiner er nødvendige for mennesker – dette stemmer rett og slett ikke hvis man tenker ernæring. Hvis man derimot tenker profitt er det dessverre fortsatt sant, avslutter Martinsen.

Bli medlem