NOAH logo
Forsiden > Landbruk > Pressemelding: Dyrevern-… 4. jun 2009

Pressemelding: Dyrevern-utvikling i fare: NOAH oppfordrer til intensiv-protest mot slakteforordning i EU/EØS

Den nye slakte-forordningen som sannsynligvis skal vedtas i EUs minister-råd på møte 22. juni, risikerer å stagnere utviklingen for dyrevern i Europa og EØS-landene. For første gang foreslås det at land i EU/EØS ikke skal kunne ha strengere dyrevernregler enn det som vedtas i forordningen – istedenfor at reglene setter minimumskrav som hvert enkelt land kan overgå hvis de ønsker strengere vern. Det kan bl.a. føre til at land der slakt uten bedøvelse nå er forbudt, vil tvinges til å tillate dette.

NOAH har undersøkt norske politikeres vilje til å bruke reservasjonsretten overfor et vedtak som vil gå helt på tvers av den nye dyrevelferdsloven som nettopp er vedtatt. Til tross for at norske partier jevnt over er klare på at de ikke vil gå inn for slakt uten bedøvelse i Norge, er ingen som NOAH har snakket med helt klare på at de vil gå inn for å bruke reservasjonsretten. NOAH starter derfor en brev-kampanje og oppfordrer nordmenn til å skrive til alle EUs landbruksministrer.  NOAH mener at folk selv må bidra til at vedtaket ikke går igjennom i Minister-rådet:

– Selv om muligheten for at Norge kan måtte innføre slakt uten bedøvelse er svært urovekkende og det som later til å opprøre folk mest, mener NOAH at prinsippet om at land generelt ikke kan ha strengere regler enn forordningen, er det aller mest kritikkverdige. Dette er stikk i strid med prinsippene ved tidligere dyrevernregler innenfor EU: Meningen med felles regler har vært, og bør være, å bedre dyrs forhold ved å sette minimumskrav – ikke legge begrensninger på videreutvikling av dyrevern i Europa ved å sette maksimumskrav. På denne måten forbyr EU enkelt-land å utvikle sine nasjonale dyrevernregler – også hvis det er i tråd med flertallet i befolkningen. NOAH mener dette er en hårreisende bruk av internasjonale regler som ikke kan få passere, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

– Man har i det siste sett en positiv utvikling i mange saker som gjelder dyrevern i det internasjonale samfunn. Men i denne saken går utviklingen bakover.  Til tross for at det ikke er tvil om at overskjæring av strupen på bevisste dyr fører til at ekstra lidelse legges til belastningene dyrene opplever på slakteriet, har det blitt skapt en uforståelig aksept for dette blant en del EU-politikere. Disse holdningene må ikke få stoppe utviklingen mot mer hensyn til dyr og strengere nasjonale regler, sier Martinsen.

NOAH oppfordrer alle til å bli med på protestaksjonen som nå starter på www.dyrsrettigheter.no. Aksjonen går ut på at flest mulig kontakter EUs ministrer før 22. juni.

Bli medlem